FN:s Globala mål för hållbar utveckling

FN:s Globala mål för hållbar utveckling kommer att vara en viktig ledstjärna i vårt arbete framåt.

Vi har kartlagt hur vi kan bidra till FN:s 17 Globala mål och har integrerat tolv av dessa, de vi har störst möjlighet att bidra till, i vår hållbarhetsstrategi.

 

 

 

 

 

 

Vi har även genomfört interna workshops kring vår hållbarhetsstrategi och våra ambitioner inom hållbarhet som bidrar till FN:s Globala mål. Vi kommer fortsätta detta arbete under året genom att utveckla metoder för att få en tydligare bild över hur våra projekt kan bidra ytterligare till våra ambitioner och därmed FN:s Globala mål.

Detta blir en plattform utifrån vilket vi tillsammans med samarbetspartners kommer kunna bidra till en mer hållbar utveckling. Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!