Kunder

Våra kunder består av både små och stora bolag, från start-ups till stora koncerner och statliga myndigheter. De återfinns inom ett brett spektrum av branscher. Vårt mål är att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för våra kunder, leverera en kundupplevelse utöver det vanliga och ett värde som går bortom kvadratmeter. Högklassig service och omsorgsfull förvaltning i egen regi är en central utgångspunkt.

En god affärspartner

Vårt mål är att skapa platser där man vill vara och dit man vill återkomma. Vi vill ge våra kunder de bästa möjliga förutsättningarna och har ett stort fokus på service med ambitionen att leverera en kundupplevelse utöver det vanliga. En attraktiv produkt, ett flexibelt erbjudande, en hög servicenivå samt en nära kunddialog är avgörande framgångsfaktorer i vårt arbete för att skapa starka
kundrelationer, där vi blir valda och omvalda.

Bland våra kunder återfinns såväl mindre start-ups som välkända börsnoterade bolag och statliga myndigheter. Alla har olika förväntningar på sina lokaler och som en av de största aktörerna på Stockholmsmarknaden kan Humlegården erbjuda kunderna ett brett spektrum av lokaler i varierande storlekar, lägen och hyror; allt från eftertraktade adresser i Stockholm city till moderna och effektiva kontor i Solna strand och funktionella lokaler av industrikaraktär i Hagalund. Tack vare vårt varierade utbud av lokaler väljer många av våra kunder att flytta inom fastighetsbeståndet när deras lokalbehov förändras. Vi erbjuder även flexibla hyrestider och stöttar våra kunder när deras lokaler behöver anpassas till förändrade behov i verksamheten.

Humlegården har cirka 480 kunder (exklusive parkering) och våra tio största hyresgäster står för 35 procent av den kontrakterade hyran per 31 december 2023. Den genomsnittliga återstående hyrestiden är 4,1 år. Kontraktsportföljen har en spridning av branscher, kundstorlek och olika typer av hyresgäster vilket minskar risken för vakanser och hyresförluster.