Kunder

Nöjda kunder är grunden för Humlegårdens verksamhet. Att bidra till en ökad arbetsglädje och en bättre livsmiljö är en central del i vår vision. Vi erbjuder attraktiva lokaler belägna i eftertraktade kontorsområden och drivs av övertygelsen att bra service och innovation i kunderbjudandet är viktigt för att våra kunder i sin tur ska kunna bedriva framgångsrika verksamheter.

En långsiktig affärspartner

Vår ambition är att vara en långsiktig partner i kundens verksamhetsutveckling. Bland våra kunder återfinns såväl mindre start-ups som välkända börsnoterade bolag och statliga myndigheter. Humlegården har 589 kunder som har kontrakt med en löptid på i genomsnitt 4,7 år. Våra tio största hyresgäster står för 36 procent av den kontrakterade hyran per sista december 2016, och den återstående genomsnittliga hyrestiden är 7,8 år.

Som en av de största aktörerna på Stockholmsmarknaden kan Humlegården erbjuda kunderna ett brett spektra av lokaler i varierande storlekar, lägen och hyror – allt från anrika adresser i Stockholm city till moderna och effektiva kontor i Solna och funktionella lokaler av industrikaraktär i Hagalund. Genom att ha ett brett urval av lokaler väljer många kunder att flytta inom fastighetsbeståndet då deras lokalbehov förändras.

Hållbart kunderbjudande

Genom att skapa goda förutsättningar i våra fastigheter vill vi bidra till våra kunders hållbarhetsarbete. När en kund exempelvis ska tillträda en ny lokal anpassas denna efter företagets önskemål. I denna process arbetar vi för att optimera resursanvändningen och verkar för att de material och lösningar som används är hållbara och har en lång estetisk livslängd. Ytterligare ett exempel är den centrala källsorteringen, där vi arbetar enligt principen att det ska vara enkelt att göra rätt. Avfallet källsorteras i fastigheterna och sorteras därefter i ytterligare fraktioner via entreprenörer. När hela kedjan är avslutad återstår endast en procent av det totala avfallet, som inte kan återvinnas.

Som ett led i Humlegårdens ambition om att sänka elförbrukningen har vi utvecklat Green Fingerprint, där kunden via en webbapplikation kan följa den egna elförbrukningen i realtid. Verktyget lanserades redan 2012 och under 2016 skapades en uppgraderad version som lanseras i början av 2017. I den nya versionen kan kunden bland annat skapa en energirapport som uppfyller det nya lagkravet om energikartläggning av verksamheten som många större bolag numera ställs inför.

Nöjda kunder viktig målsättning

Humlegården har ett långsiktigt mål om att vara i topp tre i Fastighetsbarometern, Fastighetsägarnas årliga undersökning
som mäter kundnöjdheten inom branschen. För att säkerställa att de höga nivåerna bibehålls och utvecklas på en konkurrensutsatt marknad är Humlegårdens kundnöjdhetsarbete något som inkluderar och engagerar alla medarbetare i bolaget.

Nöjd-Kund-Index