Stadsmiljöer

Vårt bidrag till staden sker genom en ansvarsfull förvaltning, hög kvalitet i nyproduktionen och genom att stötta initiativ som skapar värde för platserna där vi verkar. Att utveckla stråk och hela stadsdelar gör det möjligt att ta ett större ansvar för stadens hållbara utveckling; miljömässigt, estetiskt, socialt och ekonomiskt.

Hållbar stadsutveckling

I vår strävan mot hållbara och attraktiva stadsmiljöer med människan i fokus utgör god arkitektur en viktig del. God stadsutveckling har ett långt tidsperspektiv och gestaltningen av ett område måste hålla över tid. Vi är övertygade om att byggnader med hög flexibilitet, moderna materialval och innovativa tekniska lösningar i kombination med arkitektonisk kvalitet berikar stadsrummet, är attraktiva för våra kunder och har en bra långsiktig lönsamhet. Långsiktiga och flexibla lösningar minskar behovet av omfattande renoveringar då lokalernas funktionalitet ändras. Balans mellan form, funktion, hållbarhet och ekonomi ger flexibla byggnader av hög kvalitet och lång livslängd.

Vi strävar efter att våra fastigheters funktion och arkitektur ska bidra till motståndskraftiga, smarta och cirkulära städer och samhällsutvecklingen i stort. Vi strävar även hela tiden efter att verka för ett tryggt och säkert samhälle vilket också bidrar till attraktiva och tillgängliga fastigheter och miljöer. För att ytterligare stärka attraktiviteten och bidra till en hållbar utveckling så arbetar vi för en ökad biologisk mångfald. Bland annat genom bikupor på våra tak, planteringar och ökad tillgång till gröna ytor.