Utveckling genom samverkan

Vi tror att samverkan är nyckeln till framgång. Strategiska och långsiktiga relationer med samarbetspartners skapar bättre förutsättningar i vår strävan mot att skapa attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Humlegården är medlem av flera organisationer och deltar i utvecklingsprojekt som syftar till att bidra till en mer hållbar utveckling.

NMC

NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv är en branschöverskridande mötesplats för över 200 företag och organisationer från hela Sverige som vill dela kunskaper, erfarenheter och idéer kring ett hållbart och framgångsrikt näringsliv

Sweden Green Building Council

Humlegården är även medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), som är en ideell förening som verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen. Läs mer om föreningen och verksamheten.

Fastighetsägarnas hållbarhetsråd

Fatighetsägarna tog under 2019 initiativ till ett hållbarhetsråd för att öka fokus på hållbarhet, hitta nya arbetssätt och sprida kunskap. Här samlas representanter från många aktörer i vår bransch och Humlegården representeras av vår Hållbarhetschef, Sabina Jonestrand. 

Centrum för AMP

Under året har Humlegården deltagit som medgrundare till Centrum for AMP (Affärs- och MedborgarPlats) som bygger på en modell där privata aktörer tar större ansvar för en plats, med syfte att skapa en trygg och attraktiv miljö.

Utbildnings - och forskningssamverkan

Humlegården deltar i tre olika forskningsprojekt kring hållbarhet inom fastighetsbranschen.

  • Ett projekt är finansierat av Energimyndigheten drivs av Mälardalen University och heter ” Balanserat Styrkort för Smarta Resurseffektiva Fastigheter: Miljömässig, social och ekonomiskt hållbar affärslogik”.
  • Det andra projektet är Vinnovafinansierat och drivs av KTH i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och har fokus på grön finansiering och hållbarhetsanalys av fastigheter.
  • Det tredje projektet är ett Vinnovafinansierat projekt inom cirkulär ekonomi där RISE Forskningsinstitut är projektkoordinator. Övriga medverkande i detta projekt är IVL Svenska Miljöinstitutet och Kinnarps AB. Projektet syftar till att utveckla cirkulära indikatorer för lokalanpassningar.