Arkitektur - ett uttryck för hållbarhet

God arkitektur bidrar till en god livsmiljö, som i sin tur bidrar till bättre livskvalitet, gör ett område mer attraktivt och miljömässigt hållbart. Därför är arkitektur en viktig byggsten i vår verksamhet.

Arbetet sker efter tesen att god arkitektur bygger på en balans mellan form, funktion, ekonomi och hållbarhet. Hållbarhetsperspektivet innebär att fastigheten baseras på långsiktiga lösningar och att den håller över tid, vilket förutsätter bra form och funktion. Det är också viktigt med låg energianvändning, hög andel miljöanpassade material och stor grad av återvinningsbarhet. Strategin tillämpas både vid nyproduktion samt vid utveckling av befintliga fastigheter.