Substansvärdeförändring

För Humlegårdens ägare är substansvärdesförändringen en viktig styrparameter. Substansvärdesförändringen har aldrig varit negativ sedan bolaget startade.

Substansvärdeförändring exklusive utdelningar, %

%