Substansvärdeförändring per aktie

För Humlegårdens ägare är substansvärdesförändringen en viktig styrparameter. Substansvärdesförändringen har aldrig varit negativ sedan bolaget startade.

Substansvärdeförändring per aktie (exklusive utdelningar), %

%