Moody’s höjer Humlegårdens rating: Baa1, stable outlook

Pressmeddelande den 28 april 2022:

Humlegården har erhållit en uppdaterad investment grade rating från Moody’s. Kreditbetyget höjs från Baa2 till Baa1, en stark rating som ytterst få kommersiella fastighetsbolag i Europa når upp till. Det höjda betyget är i linje med bolagets förväntningar och bekräftar Humlegårdens stabila finansiella ställning, starka kundbas och högkvalitativa fastighetsportfölj.

Stark finansiell och operationell utveckling
Höjningen baseras på Humlegårdens långsiktiga strategi, som resulterat i en kontinuerlig förbättring av nyckeltalen, såväl finansiella som operationella. Den bygger även på den starka kopplingen till länsförsäkringsgruppen och ägarnas långsiktiga engagemang.

– Humlegården har utvecklats starkt de senaste åren och vi har flyttat fram våra positioner inom många områden. Vi har attraktiva fastigheter i efterfrågade lägen, ett starkt kunderbjudande och arbetar aktivt med att skapa framtidens hållbara arbets- och stadsmiljöer. Kopplingen mellan hållbar utveckling, attraktivitet i kapitalmarknaden och finansiell stabilitet i bolaget är tydlig. Det är i allt fler sammanhang viktigt att visa att man är en långsiktig och stabil part. Finansiell styrka är en central aspekt i det arbetet och det är därför glädjande att vi nu erhåller en höjd rating, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Fokus på en stark finansiell profil
Humlegården har under en längre tid fokuserat på en stark finansiell profil och diversifierad finansieringsstruktur. Hösten 2021 passerades en viktig milstolpe, då bolaget uppnådde 100 procent grön finansiering. I februari 2022 erhöll Humlegården även en rating från Standard & Poor’s med kreditbetyget BBB+, Outlook Stable.

– Att Moody’s nu höjer vår kreditvärdighet, i synnerhet i rådande marknadsläge, bekräftar vårt långsiktiga arbete och vår finansiella ställning. En stark kreditrating ger oss bättre villkor och förbättrar vår möjlighet till finansiering. Vi bedömer att flera ratings från de mest välrenommerade instituten ytterligare stärker vår attraktivitet bland våra investerare och finansiärer, säger Mikael Andersson, CFO på Humlegården.

   För mer information, vänligen kontakta:

   Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter
   E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
   Tel: 08-678 92 01

   Mikael Andersson, CFO Humlegården Fastigheter
   E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
   Tel: 08-678 92 19   Relaterade artiklar

   Designfest i Stockholm

   När häggen blommar som mest och koltrasten kvirrar som högst öppnar designfestivalen Stockholm Creative Edition sina dörrar för allmänheten. Festivalen är en öppen inbjudan för nyfikna stockholmare...

   Läs mer


   Humlegården inleder året starkt

   När det första kvartalet summeras visar Humlegården en fortsatt positiv och stabil utveckling. Förvaltningsresultatet ökar tvåsiffrigt och även driftöverskottet i jämförbart bestånd växer stadigt....

   Läs mer


   Humlegården är en av de mest attraktiva arbetsgivarna

   I Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning av arbetsvillkoren, Attraktiv Arbetsgivarindex, placerar vi oss på en hedrande andra plats i kategorin som samlar fastighetsbranschen.

   Läs mer