Moody’s höjer Humlegårdens rating: Baa1, stable outlook

Pressmeddelande den 28 april 2022:

Humlegården har erhållit en uppdaterad investment grade rating från Moody’s. Kreditbetyget höjs från Baa2 till Baa1, en stark rating som ytterst få kommersiella fastighetsbolag i Europa når upp till. Det höjda betyget är i linje med bolagets förväntningar och bekräftar Humlegårdens stabila finansiella ställning, starka kundbas och högkvalitativa fastighetsportfölj.

Stark finansiell och operationell utveckling
Höjningen baseras på Humlegårdens långsiktiga strategi, som resulterat i en kontinuerlig förbättring av nyckeltalen, såväl finansiella som operationella. Den bygger även på den starka kopplingen till länsförsäkringsgruppen och ägarnas långsiktiga engagemang.

– Humlegården har utvecklats starkt de senaste åren och vi har flyttat fram våra positioner inom många områden. Vi har attraktiva fastigheter i efterfrågade lägen, ett starkt kunderbjudande och arbetar aktivt med att skapa framtidens hållbara arbets- och stadsmiljöer. Kopplingen mellan hållbar utveckling, attraktivitet i kapitalmarknaden och finansiell stabilitet i bolaget är tydlig. Det är i allt fler sammanhang viktigt att visa att man är en långsiktig och stabil part. Finansiell styrka är en central aspekt i det arbetet och det är därför glädjande att vi nu erhåller en höjd rating, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Fokus på en stark finansiell profil
Humlegården har under en längre tid fokuserat på en stark finansiell profil och diversifierad finansieringsstruktur. Hösten 2021 passerades en viktig milstolpe, då bolaget uppnådde 100 procent grön finansiering. I februari 2022 erhöll Humlegården även en rating från Standard & Poor’s med kreditbetyget BBB+, Outlook Stable.

– Att Moody’s nu höjer vår kreditvärdighet, i synnerhet i rådande marknadsläge, bekräftar vårt långsiktiga arbete och vår finansiella ställning. En stark kreditrating ger oss bättre villkor och förbättrar vår möjlighet till finansiering. Vi bedömer att flera ratings från de mest välrenommerade instituten ytterligare stärker vår attraktivitet bland våra investerare och finansiärer, säger Mikael Andersson, CFO på Humlegården.

   För mer information, vänligen kontakta:

   Anneli Jansson, Vd Humlegården Fastigheter
   E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
   Tel: 08-678 92 01

   Mikael Andersson, CFO Humlegården Fastigheter
   E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
   Tel: 08-678 92 19   Relaterade artiklar

   Humlegården och Brunswick går framåt – i cirklar

   Cirkularitet handlar om att minska resursslöseri och utsläpp genom att nyttja material och produkter så länge som möjligt, bland annat genom återbruk. Det är en nyckelfaktor för att nå en hållbar...

   Läs mer


   Humlegården bland de bästa i kartläggning av arbetsvillkor

   Humlegården deltar i Nyckeltalsinstitutets kartläggning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, som studerar arbetsvillkoren i svenskt näringsliv. I årets upplaga hamnar bolaget återigen högt upp i rankninge...

   Läs mer


   Stockholms hemligaste krog öppnar i Hagastaden

   Nu gläntar Restaurang ART på dörren och bjuder in till en hemlighetsfull matupplevelse – inspirerad av Europas mytomspunna speakeasy-krogar. Välkommen in i Roy Bråthens annorlunda universum i hjärt...

   Läs mer