Humlegården och Brunswick går framåt – i cirklar

Cirkularitet handlar om att minska resursslöseri och utsläpp genom att nyttja material och produkter så länge som möjligt, bland annat genom återbruk. Det är en nyckelfaktor för att nå en hållbar utveckling i samhället – och då spelar fastighetssektorn i sin tur en viktig roll, eftersom den står för över 20 procent av Sveriges totala utsläpp. Därför har Humlegården tagit fram en process och principer för att arbeta mer cirkulärt, samt mäta effekter och resultat. Nu har vi genomfört det första ombyggnadsprojektet som klassas som cirkulärt enligt våra principer, i fastighetsinvesteraren Brunswicks nya lokaler på Brunnsgatan i Stockholm.

Humlegårdens cirkulära principer 

Våra cirkulära principer består av två delar: Cirkulärt byggande och Återbruk. Och i varje nybyggnads- eller renoveringsprojekt poängsätter vi genomförandet enligt de cirkulära principerna. 

I samband med att vi skulle anpassa Brunswicks lokal för deras verksamhet inledde vi projektet med att ta fram en plan för hur cirkulära principer och designstrategier skulle användas. Därefter utvärderade vi olika aktuella material enligt deras cirkularitets- och hållbarhetsprestanda. 

Vi gjorde även en återbruksinventering, samt tog fram en plan för att ta hand om material och produkter på ett varsamt sätt för att kunna återbruka dem. Avslutningsvis säkerställde vi också hållbar drift samt uppföljning, som möjliggör cirkularitet över tid. Och totalt fick projektet 41 av 49 poäng, enligt våra cirkulära principer. 

”Hållbarhet är centralt Brunswicks strategi och i alla våra sex fastighetsbolag. Därför var det en självklarhet att vårt nya kontor ska ha ett lågt klimatavtryck. Vi är mycket glada över vårt samarbete med Humlegården och ser fram emot att välkomna både medarbetare och samarbetspartners till Brunnsgatan”. 

Patrik Andersson, Vd på Brunswick Real Estate. 

Resultatet 

Den största klimatbesparingen i projektet kommer från alla byggdelar och material som rekonditionerades eller förblev orörda. Det gamla ekgolvet samt en befintlig trappa i lokalen har till exempel bevarats, byggts om och används som stomme i ny gradäng, medan en del av glaspartierna och armaturerna har återbrukats – vilket innebar att delar av undertaket också kunde sparas. Vi har också återanvänt material från andra byggprojekt, samtidigt som en del material som inte kunde återbrukas i Brunswicks lokaler har använts i andra projekt. 

I de cirkulära principerna ingår också att välja produkter med lång livslängd när det finns behov av att använda nya material, samt se till att man kan reparera och återbruka dem i framtiden. Bland annat genom att se till att så mycket som möjligt går att demontera. Exempelvis har vi använt skruv istället för spik och lim där det är möjligt, samt köpt in modulära glaspartier. 
 
”Att Humlegården har genomfört vårt första projekt enligt cirkulära principer är en milstolpe och något som vi är mycket stolta över. Några av framgångsfaktorerna i det här projektet har varit att vi har haft ett nära samarbete med hyresgäster och arkitekter från tidigt skede, och fokus har varit både på bevarande av befintliga värden, likväl som att göra hållbara materialval och projektera för framtida återbruk. Detta är ett viktigt kliv i resan mot att alla projekt 2030 ska följa vår cirkulära metodik och arbetssätt.”   

Sabina Jonestrand, Hållbarhetschef på Humlegården Fastigheter. 

brunswick-siffror.jpg

Resultat i siffror: 

Klimatpåverkan per kvadratmeter: 24 kg co2e/kvm – 45% bättre än en mer traditionell lokalanpassning. 

Klimatbesparing tack vare återbruk: 6,9 ton Co2e – en minskning i klimatpåverkan med 15%.
Bevarad yta: 65% av 1 588 kvadratmeter.
Återbruk av armaturerna sparade 4,1 ton CO2e och 280 kg material vilket minskade
klimatpåverkan med 9%.
Återbruk av glaspartier sparade 2,2 ton CO2e och 1,25 ton material vilket minskade
klimatpåverkan med 5%.
Andel återbrukat material: 7%.
Andel återvunnet material: 14%
Andel förnyelsebart material: 5%. 

Not: Besparad mängd (kg) samt klimatbesparingen (CO2) baseras på Boverkets klimatdata, EPDer samt Palats. Relaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer