Humlegården bland de bästa i kartläggning av arbetsvillkor

Humlegården deltar i Nyckeltalsinstitutets kartläggning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, som studerar arbetsvillkoren i svenskt näringsliv. I årets upplaga hamnar bolaget återigen högt upp i rankningen och tillhör de tio procent bästa bolagen.

Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna i vardagen, skapa en stark kultur och ett attraktivt sammanhang. Det är viktigt att man trivs och känner att man kan bidra och prestera. Vi vill även att våra medarbetare ska kunna utvecklas i sina roller. Sedan 2015 deltar vi i Nyckeltalsinstitutets kartläggning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, som studerar arbetsvillkoren i svenskt näringsliv – 800 000 medarbetare på drygt 400 företag och organisationer ingår i undersökningen. Detta index mäter faktiska arbetsvillkor, arbetsmiljön och utvecklingsmöjligheterna utifrån nio nyckeltal: 
 
-          Tillsvidareanställningar 
-          Medianlön 
-          Lika chefskarriär 
-          Kompetensutveckling 
-          Rörlighet nyanställda 
-          Korttidssjukfrånvaro 
-          Personalansvar 
-          Långtidssjukfrånvaro 
-          Avgångar 
 
Arbetsvillkoren är en viktig grundförutsättning och centralt för att attrahera och behålla talang. För Humlegården är Nyckeltalsinstitutets kartläggning ett viktigt verktyg som visar hur vi står oss i konkurrensen. Vi har placerat oss högt i rankingen under många år och är även denna gång bland de tio procent bästa arbetsgivarna. Dessutom når vi en hedrande andraplats inom fastighetsbranschen.  
 
Vi är mycket glada över den fina placeringen i årets upplaga av Attraktiv Arbetsgivarindex. Genom att delta i kartläggningen får vi en extern bedömning av våra villkor. Det är ett kvitto på att vi har trygga anställningar, tar väl hand om nyanställda, att vi har en god arbetsmiljö med mycket låga sjuktal samt att kvinnor och män har lika karriärmöjligheter, säger Marie Edling, HR-chef på Humlegården. Relaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer