Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela företaget och bland våra kunder.

På flera platser i Stockholm har vi placerat ut ett antal bikupor. Allt som allt arbetar här 200 000 bin för att gynna den biologiska mångfalden och göra stadens utemiljöer grönare. Vi satsar även på planteringar och grönområden, som förutom att de möjliggör pollinering skapar trivsamma platser i kvarteren.

– En tredjedel av all mat vi äter är beroende av pollinering och vi behöver fler pollinerande insekter och där är honungsbin otroligt viktiga. En blandning av nativa växter bidrar till en biologisk mångfald i vår urbana miljö vilket i sin tur är en förutsättning för att ekosystemtjänster ska fungera. Här känner vi att vi som fastighetsägare kan bidra, säger Mattias Svensson, chef för hållbar utveckling på Humlegården.

Oaser för både människor och djur

Och honung har det blivit. Trots fjolårets torra sommar producerade våra bin drygt 110 kilo honung som nu delas ut till bolagets kunder. Ett uppskattat inslag hos kunderna är också att få gå på visningar och se bikuporna.

– Det är fantastiskt att få uppleva naturen på så nära håll, fast man befinner sig i en extremt urban miljö. Jag är övertygad om att biologisk mångfald i form av till exempel bin och växtodlingar kommer att bli en allt vanligare inslag i vår stadsmiljö, säger Mattias Svensson.Relaterade artiklar

Att tänka långsiktigt är att tänka i cirklar

Hur kan en ombyggnation bli mer cirkulär? Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Det pågår en transformation inom många branscher,...

Läs mer


Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer