Lyckat återbruksprojekt av armaturer i Greenhouse skapar minskat klimatavtryck

Porträtt: Clas Boudrie, Jessica Wahlberg

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I arbetet med Greenhouse i Solna strand har detta varit särskilt viktigt, något som resulterade i ett unikt samarbete. Tillsammans med belysningsföretaget Fagerhult har vi lyckats återbruka över 2 700 armaturer - en miljöbesparing på hela 75 ton koldioxid, samtidigt som lokalerna har fått ett toppmodernt belysningssystem.

I Solna strand pågår just nu utvecklingen av en vackert mörkröd tegelbyggnad belägen strax intill tunnelbanestationen. Här skapas en dynamisk miljö med flexibla lokaler som är anpassade för moderna arbetssätt, service utöver det vanliga och ett intressant sammanhang. Hälsosamma, gröna miljöer och goda träningsmöjligheter. Kort sagt en plats som får både människor och företag att växa. Inflyttningen påbörjas under 2023.

I arbetet med att modernisera och renovera fastigheten har vi ett stort fokus på återbruk och det finns många exempel på små och stora initiativ som gör skillnad för miljön. När vi valde att behålla undertaket började vi diskutera med vår samarbetspartner Fagerhult om det var möjligt att tänka nytt och även återbruka armaturerna i byggnaden. Fagerhult tog efter lite tänkande fram en lösning som både var miljömässigt hållbar och ekonomisk försvarbar.

– Det blev en vinst för både miljön och ekonomin. Vi återbrukar 7,1 ton material genom att bygga om armaturerna istället för att köpa nya. Räknar man in de kostnader som skulle tillkommit för att åtgärda undertaket vid inköp av ny armatur blir besparingen mellan återbruk och inköp av ny armatur ännu större, förklarar Clas Boudrie, projektchef på Humlegården Fastigheter.

Återbruk av drygt 2 700 armaturer

För Fagerhult blev Greenhouse det största återbruksprojekt som företaget hittills har gjort. 

– Tidigare har vi i våra samarbeten jobbat främst med energieffektiva styrsystem till belysning. Nu när Humlegården hade ett uttalat mål om att kunna återbruka så mycket som möjligt tog vi vårt samarbete ett steg vidare. Med drygt 2700 armaturer, i tre olika modeller, vi fick vi helt enkelt pröva oss fram för att se hur vi skulle kunna lösa det här hållbarhetsmässigt och praktiskt på bästa sätt, säger Jessica Wahlberg, Fagerhults regionchef i Stockholm.

Tidigt insåg alla inblandade att den miljömässiga nyttan av återbruk skulle fallera om alla armaturer skulle transporteras fram och tillbaka till Fagerhults fabrik.

– Den okonventionella lösningen blev att vi använde våra egna montörer och byggde en fullskalig produktionslinje i Greenhouse lokaler, berättar Jessica Wahlberg.

Där demonterades alla de gamla armaturerna ur sina metallhöljen, grundstommen bevarades och allt restmaterial sorterades i fraktioner. Innehållet i armaturen rensades ur och ersattes med en teknikinsats innehållande LED-ljus samt Fagerhults energieffektiva ljusstyrning som mäter närvaro och dagsljus. Allt anpassat i storlek så att det gick att sätta in i det gamla metallhöljet. Vissa armaturer fick även nytt bländskydd, där de gamla inte gick att använda. 

– Den nya insatsen var det enda som byggdes i vår fabrik i Habo, resten gjordes på plats i Solna. Något som krävde en hel del anpassning under projektets gång. Ett konstaterande är att varje återbruksprojekt är unikt och har olika förutsättningar. Så även i detta fall där vi exempelvis behövde ta fram specialburar för att transportera armaturerna mellan våningsplanen, menar Jessica Wahlberg.

Bilder från Greenhouse showroom:Minskat resursslöseri och stora miljövinster

Genom att återbruka delar från armaturerna, behålla de gamla elinstallationerna, inte behöva göra några nya hål i innertak eller ny kabeldragning har återbruket av armatur i Greenhouse lett till stora miljöbesparingar.

– Vi har sparat 7,1 ton material och 2 297 megawattimmar energi över en livscykel på 20 år. Räknar vi dessutom in de miljömässiga besparingar som kommer av färre transporter och mindre emballage blir miljövinsten ännu större. Vi har i många år arbetat med att återanvända glas- och dörrpartier och se till att de produkter och material vi köper är gjorda av miljövänliga material och är cirkulära eller har en lång livslängd vid ombyggnader i våra fastigheter. Med återbruk av armaturer för belysning tar vårt hållbarhetsarbete ett stort kliv framåt, avslutar Clas Boudrie. 

Fotograf: Emil Fagander
Illustrationer Greenhouse: Walk the room, IndustriromantikRelaterade artiklar

Cederquist förlänger hyreskontraktet och utökar samtidigt sina lokaler hos Humlegården

Advokatfirman Cederquist har valt att förlänga hyreskontraktet avseende kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Bolaget kommer även att utöka lokalerna, som nu sträcker sig över cirka 3 900 kvm. 

Läs mer


Humlegården välkomnar restaurangerna ART och Din-Din Club till Norra Station

Under våren 2024 får Stockholms krogscen två nytillskott i Hagastaden. De populära Stockholmskrogarna Restaurang ART och Din-Din Club öppnar nya verksamheter i Humlegårdens satsning Norra Station,...

Läs mer


Så skapar du en attraktiv arbetsplats

Många funderar över vad som behövs för att skapa en attraktiv arbetsplats som möter dagens behov och blir en naturlig samlingsplats för alla medarbetare. Vi tror oss veta svaret! Här delar Fredrik...

Läs mer