Humlegården nominerade till Laddguldet 2022

Under de senaste två åren har Humlegården ökat takten i utökningen av laddstationer vid fastigheterna, ett viktigt steg i arbetet med att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle. Nu har Humlegårdens insatser uppmärksammats genom en nominering till utmärkelsen Laddguldet 2022. Här berättar Nour Seddati, Teknikutvecklare El på Humlegården, om vårt arbete.

Intresset för laddplatser ökar ständigt och goda parkeringsmöjligheter och andra initiativ som gör det enklare att ta sig till och från arbetet är en viktig del av kunderbjudandet för Humlegården. Under 2022 har vi utökat antalet laddplatser med nästan 40 procent. Idag erbjuder Humlegården 625 ladduttag och fler ska det bli. Initialt har vår utbyggnad av laddinfrastruktur varit fokuserad på våra parkeringsgarage. Framåt ser vi även en stor potential i att etablera laddmöjligheter på utomhusparkeringar i olika former, som till exempel mindre solcellsparker i kombination med befintliga parkeringsplatser.

Konkreta initiativ för att bidra till omställningen

Nu har våra insatser uppmärksammats av 2030-sekretariatet, vars syfte är att säkerställa att klimatmålet om att minska Sveriges klimatpåverkan från transportsektorn uppnås. Utmärkelsen Laddguldet tilldelas en samhällsaktör som tagit konkreta initiativ för att investera i omställningen till en fossilfri fordonsflotta. Här nomineras kommuner och fastighetsägare som på ett långsiktigt sätt bidrar till att främja användandet av laddbara fordon nominerats.

- Vi är mycket glada över nomineringen. Detta är en fråga där alla behöver vara med och bidra och där varje steg åt rätt håll kommer att göra skillnad på sikt, säger Nour Seddati, Teknikutvecklare El på Humlegården.

Utbyggnaden fortsätter

Utöver den så kallade underhållsladdning som vi erbjuder våra kunder idag planerar Humlegården att utvidga laddinfrastrukturen med ett par publika snabb-laddstationer i Solna strand och på utvalda platser i Stockholms innerstad, däribland Gärdet. Här kommer man kunna ladda med en laddeffekt på upp till 350 kw.

En viktig fråga som behöver hanteras är effektbrist och effekttoppar. Här arbetar Humlegården för att hitta sätt att utveckla våra anläggningar för att bibehålla en bra funktion och därmed service till våra kunder. Tillsammans med våra elleverantörer verkar vi även för att utveckla elnätet, i syfte att bidra till balans i elförsörjningen i staden. Det gör vi idag med hjälp av befintliga solcellsanläggningar samt energilagringsystem som vi planerar att installera i aktuella fastigheter i vårt bestånd inom kort.

- Vi ser fram emot att fortsätta utveckla vårt erbjudande och bidra till omställningen, tillsammans med våra leverantörer. Det behövs fler nya och smarta lösningar
Vem vet, inom en snar framtid kanske vi har självförsörjande fastigheter med hjälp av energilagring och elproduktion direkt från solcellsanläggningar samt parkerade bilar i garaget? avslutar Nour Seddati.

Mer om Laddguldet

2030-sekreteriatet samlar aktörer som bidrar i omställningsarbetet till hållbara transporter. År 2030 ska klimatpåverkan från Sveriges transportsektor ha minskat med 70 procent jämfört med år 2010. Laddguldet är ett initiativ som ska bidra till omställningen genom att lyfta fram aktörer som genomfört konkreta insatser. Prisutdelningen sker den 2 december i samband med eCarExpo i Göteborg. Läs mer om Laddguldet här.Relaterade artiklar
Porträtt: Clas Boudrie, Jessica Wahlberg

Lyckat återbruksprojekt av armaturer i Greenhouse skapar minskat klimatavtryck

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I arbetet med Greenhouse i Solna strand har detta...

Läs mer


Res miljövänligt med elhybridbåten Movitz

Vi erbjuder ett smidigt och miljövänligt alternativ för dig som pendlar mellan Stockholm och Solna strand. Genom vårt samarbete med Arkipelag Rederi reser Humlegårdens hyresgäster gratis med...

Läs mer


Att tänka långsiktigt är att tänka i cirklar

Hur kan en ombyggnation bli mer cirkulär? Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Det pågår en transformation inom många branscher,...

Läs mer