Att tänka långsiktigt är att tänka i cirklar

Hur kan en ombyggnation bli mer cirkulär? Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Det pågår en transformation inom många branscher, där man aktivt söker lösningar för att ställa om till nya affärsmodeller, arbetssätt och processer samt material, mätmetoder och indikatorer.

När vi bygger nya eller utvecklar befintliga fastigheter, exempelvis vid anpassningar av lokaler för tillträdande kunder, är ett hållbart angreppssätt centralt för oss. Att material som är i gott skick rivs ut innebär ett betydande resursslöseri. Därför är det viktigt att redan från början satsa på flexibilitet och tidlösa material av hög kvalitet.

Under 2021 slutfördes ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt där Humlegården, IVL, Kinnarps och RISE utvecklade cirkulära indikatorer och testade dem i verkligheten på cirkulära affärsmodeller och produkter. Satsningen fokuserar på realistiska case, varav Humlegården deltog i ett pilotprojekt som fokuserade på en ombyggnation av en kontorslokal om cirka 420 kvm på Vretenvägen 4 i Solna strand.

Kontorslokalen på Vretenvägen 4 i Solna strand har renoverats och inretts med fokus på cirkularitet och resurseffektivitet. Som fastighetsägare genomför vi ett stort antal lokalanpassningar för våra kunder varje år och i forskningsprojektet undersöktes hur vi genom val av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv process. Med utgångspunkt i vetenskaplig data kan man påvisa hur aktiva val bidrar till både ökad hållbarhet och lönsamhet, vilket är en viktig del i Humlegårdens kunderbjudande.

Starten på något nytt

Forskningsprojektets slutsats är att vi genom ett cirkulärt angreppssätt vid en lokalanpassning kan minska klimatpåverkan, materialförbrukning, kostnader och avfallsmängd. Både i samband med lokalanpassningen och över tid. Genom de förslag på processer, mallar, rutiner och den data som projektet resulterat i kan vi fortsätta utvecklingen genom att implementera, testa och utvärdera i fler lokalanpassningar i samverkan med kunder, arkitekter och andra intressenter.

En grundpelare i klimatfärdplanen

Vårt mål är att alla lokalanpassningar och all nybyggnation ska genomföras enligt cirkulära principer år 2030. Det är ett viktigt mål, både miljömässigt och ekonomiskt.

– Att fortsätta i en linjär ekonomi är inget alternativ om vi vill vara relevanta och lönsamma; vi vet att framtiden är cirkulär och att det är de som vågar tänka nytt som blir framgångsrika. Varje medvetet materialval, återbrukad fasad, återanvänt golv eller återvunnen gipsskiva är steg mot minskade utsläpp och en mer cirkulär värld. Omställningen som måste ske är inte enkel och den kommer att ta tid, men genom att vara dedikerade, modiga, ansvarsfulla och nyfikna kommer vi att lyckas, säger Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården.Relaterade artiklar
Porträtt: Clas Boudrie, Jessica Wahlberg

Lyckat återbruksprojekt av armaturer i Greenhouse skapar minskat klimatavtryck

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I arbetet med Greenhouse i Solna strand har detta...

Läs mer


Humlegården nominerade till Laddguldet 2022

Under de senaste två åren har Humlegården ökat takten i utökningen av laddstationer vid fastigheterna, ett viktigt steg i arbetet med att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle. Nu har...

Läs mer


Res miljövänligt med elhybridbåten Movitz

Vi erbjuder ett smidigt och miljövänligt alternativ för dig som pendlar mellan Stockholm och Solna strand. Genom vårt samarbete med Arkipelag Rederi reser Humlegårdens hyresgäster gratis med...

Läs mer