Carl Eldh, T-House

Ett stenkast från Stureplan bredvid Humlegården står ett ståtligt hus från 1910, först kallat Trygghuset, idag känt som T-House. Huset byggdes på uppdrag av Lifförsäkringsanstalten Trygg. Fastigheten utgör idag ett spännande inslag i stadsbilden med en vacker blandning av stilar vilka speglar den tid då fastigheten uppfördes. Modernismen skulle strax göra intåg på bred front och industrialiseringen av Sverige hade bidragit till att göra huvudstaden till en metropol av europeiska mått. Man får intrycket att arkitekten Erik Lallerstedt (1864-1955) ville fånga allt på en gång och blicka såväl framåt som bakåt i tiden.

För att åstadkomma ett hus med ett unikt uttryck anlitade Lallerstedt tidigt konstnären Carl Eldh (1873-1954). Eldh hade vid den här tiden hunnit utbilda sig vid såväl Tekniska skolan i Stockholm som vid Académie Colarossi i Paris och var en erfaren bildhuggare och konstnär. Bland sina uppdragsgivare räknade han bland andra Oscar II som han gjort en porträttbyst av. 

utsmyckningar inifrån T-House signerat Carl Eldh. Fotograf: Jonas MalmströmUtsmyckningar inifrån T-House signerat Carl Eldh. Fotograf: Jonas Malmström

Carl Eldh tog i sitt konstnärskap intryck av de stora förändringar som skedde i samhället kring förra sekelskiftet. Hans praktik är ett exempel på den nya konstnärsrollen som växer fram i och med modernismens intåg. Just runt 1910 ser vi en stor bredd i hans konstnärliga uttryck och kanske var det just därför han samarbetade så väl med Erik Lallerstedt och andra arkitekter. I hans konst finns ett återkommande fokus på känsla och sinne vid den här tiden, ett tydligt tecken på hans impressionistiska arv från tiden i Paris.

Relief på husets gavel, signerad Carl Eldh

När huset invigdes 1910 bjöds det på stor fest och det nya huset hyllades för hur modernt, vackert och funktionellt det var. I mitten av trapphallen tronade då Eldhs skulptur “Mor och barn” som knöt an till dåvarande försäkringsbolagets verksamhet med en vård- och trygghets-tematik. Just den skulpturen står idag i Danderyd, men Eldhs fasadreliefer förgyller än idag huset och är ett tydligt exempel på hur han förenade arkitektur och konst i sitt arbete. Namnet T-House har funnits med ända sedan husets uppförande, då professor Lallerstedt själv kallade fastigheten ”Trygg-House”. Bokstaven ”T” går igen i dekor såväl invändigt som utvändigt. I konstverken ser vi dåtiden speglas och förvånas hur konstverk som är över hundra år gamla fortfarande talar till oss idag.

Jun-Hi Wennergren Nordling, curator
Johan Norling, curator och skribent.