Härden 15, Norra Station

Under 2019 påbörjades ett större utvecklingsprojekt i fastigheten Härden 15. Här skapas ett attraktivt, modernt kontors-erbjudande i mötet mellan Vasastaden och Hagastaden. Namnet Norra Station återknyter till läget längs med Norra Stationsgatan och tanken om att platsen i framtiden ska bli en destination där mötet mellan människor står i centrum. Utredningar pågår för att inkludera den intilliggande fastigheten Härden 16 i projektet. Precis som Norra Station en gång var en knutpunkt vill vi skapa en ny nod i kvarteret, med levande entréplan och intressanta stråk. Intresset för platsen har varit stort och bland de tillträdande kunderna återfinns Post- och telestyrelsen, som tecknat ett sexårigt avtal avseende lokaler om cirka 5 700 kvm.

• Uthyrningsbar yta: Cirka 21 500 kvm

• Inflyttning: Från tredje kvartalet 2021

• Miljöcertifiering: BREEAM In-Use, nivå Very Good

• Arkitekt: BSK Arkitekter och Doos Arkitekter

 

Läs mer om projektet på https://humlegarden.se/norrastation