Vi jobbar klimatsmart för en hållbar utveckling

Vi på Humlegården Fastigheter tänker alltid hållbart och tar miljöfrågor på största allvar. Samtidigt vill vi omvandla dem till roliga utmaningar i vår vardag, bland annat genom vår miljöapp Green Fingerprint, som hjälper dig att sänka din energiförbrukning.

Miljöaspekten finns alltid med i vårt långsiktiga förbättringsarbete. Vi försöker helt enkelt vara så klimatsmarta som möjligt och vill ge ett trovärdigt bidrag till miljöarbetet inom fastighetsbranschen, bland annat genom att ha en väldigt medveten energianvändning. Våra fastighetstekniker arbetar ständigt med energieffektivisering av fastigheterna.

Vi vet också att hållbarhet är en stor fråga för många av våra kunder och vill underlätta så mycket som möjligt för att alla ska kunna ha en klimatsmart arbetsdag. Genom miljöappen Green Fingerprint kan du som kund vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan.

Förnybar el och miljöanpassade byggmaterial

Vårt bidrag till den hållbara utvecklingen består framförallt i att minska våra koldioxid- och kväveoxidutsläpp. Det gör vi bland annat genom att köpa el från förnybara källor och att alltid välja miljöanpassade byggmaterial.

Miljöcertifiering enligt ISO 14001

Humlegården Fastigheter samarbetar med myndigheter och organisationer så att vårt miljöarbete utformas i samklang med de miljömål som samhället har. Sedan 2004 är Humlegården miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Elfordon

För att få ner miljöpåverkan genom våra fordon använder vi i vår verksamhet i dag två rena elbilar, en som poolbil och en som servicebil. För närvarande pågår ett samarbete med Vattenfall kring sju laddstolpar som finns uppsatta utanför fastigheten Stora Blå i Solna strand. Utöver elbilar har vi även en elbuss som trafikerar sträckan Karlbergs station - Sankt Eriksplan - Hagalund företagsområde. Elbussen är ett komplement till ordinarie kollektivtrafik och är både avgasfri och kostnadsfri.

Långsiktig energieffektivisering

Vår ambition är att hela tiden öka vår miljökompetens och att aktivt påverka våra kunder och leverantörer genom vårt engagemang i miljöfrågor. Eftersom vi har en egen driftsförvaltning kan vi också planera energisystemen i varje fastighet långsiktigt. Vi vill inte slösa med resurserna i onödan, utan se till så att de används där de behövs. Därför jobbar fastighetsteknikerna kontinuerligt med att optimera energisystemen så att energiförbrukningen blir så anpassad som möjligt.

Sopsortering och återvinning

Vi är måna om att sophanteringen i våra fastigheter är både effektiv och miljömässig. Därför sorterar vi en stor del av våra hyresgästers sopor manuellt. Allt för att göra det enklare för våra kunder att vara snälla mot miljön. Det mesta återvinns på så sätt och bara en ytterst liten del går till deponi.

Sök bland våra lediga lokaler i Stockholm och hitta ert nästa energieffektiva kontor.

Välkommen att göra framtiden mer hållbar tillsammans med oss!

Se filmer om vårt miljöarbete

Elbuss i Hagalund

Humlegården Fastigheter kör elbuss. Ett komplement till kollektivtrafiken till och från Hagalunds företagsområde.


Energieffektivisering

Humlegården Fastigheter arbetar kontinuerligt med energieffektivisering av sina fastigheter. Genom Green Fingerprint-appen får hyresgästerna själva möjlighet att hålla koll på sin elförbrukning och på så sätt kan de minska både sin miljöpåverkan och sina elkostnader.


Ventilation och klimat

Humlegården Fastigheter arbetar ständigt med energieffektivisering i sina fastigheter. Varje fastighet är utrustad med ett avancerat mätsystem som reglerar luftflödet beroende på årstid och temperatur utomhus.