Gröna obligationer

Humlegården har etablerat ett MTN-program med ett grönt ramverk och planerar att emittera bolagets första gröna obligationer.

Genom obligationerna erbjuds möjligheten att investera i projekt med en tydlig hållbarhetsprofil. Bland de utvalda projekt som kvalificerat sig återfinns kontorsfastigheten Grow i Solna strand samt det intilliggande Grow Hotel

Fokus på långsiktig hållbar lönsamhet

Humlegården är en långsiktig fastighetsägare och vi arbetar efter devisen att summan av våra insatser ska leda till långsiktig och hållbar lönsamhet. För våra ägare är investeringen i fastigheter en långsiktig förvaltning av försäkringsbolagstillgångar, med aktsamt risktagande.

Att på ett ansvarsfullt sätt bidra till ett mer hållbart samhälle är ett arbete vi alla måste vara delaktiga i. Genom att vara en långsiktig fastighetsägare har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energiförbrukning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Det gröna ramverket

Humlegården har utformat det gröna ramverket tillsammans med Handelsbanken. Ramverket har granskats av Cicero (Centre for International Climate Research). De investeringar som finansieras genom de gröna obligationerna kommer att följas upp i regelbundna rapporter som presenteras på Humlegårdens hemsida.

Information in English

 

Dokument
Presentation – Gröna obligationer
Grundprospekt MTN-programmet (2017.05.31)
Slutliga villkor för lån 101
Slutliga villkor för lån 102
Slutliga villkor för lån 103
Green Bond Framework
Cicero Second Opinion
Kreditanalys

    

Läs mer om projekten

Grow

Utvecklingen i Solna strand går nu in i en ny fas när Humlegården påbörjar uppförandet av Grow, en kontorsbyggnad vars lokalyta omfattar hela 25 000 kvadratmeter, belägen i den norra delen av stadsdelen.

Läs mer


Grow Hotel

På gränsen mellan de snabbt växande kommunerna Solna och Sundbyberg bygger Humlegården ett nytt hotell med en spännande arkitektonisk utformning.

Läs mer


Vill du veta mer?


Per Wange
Ekonomichef
070-678 03 13
Mikael Andersson
Finanschef
072-058 58 19

Nasdaq Stockholm

Följ våra gröna obligationer på Nasdaq Stockholm Sustainable Bonds List.