Cirkulär ekonomi

När vi bygger nya eller utvecklar befintliga fastigheter, exempelvis vid anpassningar av lokaler för tillträdande kunder, är ett hållbart angreppssätt centralt för oss. Att material som är i gott skick rivs ut innebär ett betydande resursslöseri. Därför är det viktigt att redan från början satsa på flexibilitet och tidlösa material av hög kvalitet. 

Ansvarsfull förvaltning

Vår förvaltning spelar en avgörande roll i vårt hållbarhetsarbete. Tillsammans med våra samarbetspartners arbetar vi för att utveckla vår förvaltning och finna nya alternativ till traditionella material. 
Världen har arbetat i en linjär ekonomi sedan den industriella revolutionen. Idag är behovet av att minska vår klimatpåverkan stort och en omställning till en cirkulär ekonomi är ett viktigt steg på vägen. Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Det pågår en transformation inom många branscher, där man aktivt söker lösningar för att ställa om till nya affärsmodeller, arbetssätt och processer samt material, mätmetoder och indikatorer.

Utveckla och testa cirkulära indikatorer

Humlegården, IVL, Kinnarps och RISE inleder nu projektet Circularity metrics in business KPI:s (CIRinK 2) som syftar till att utveckla cirkulära indikatorer och testa dem i verkligheten på cirkulära affärsmodeller och produkter. Satsningen fokuserar på realistiska case i form av en ombyggnation av en kontorslokal samt renovering och uppdatering av möbler.

Vi genomför ett stort antal lokalanpassningar varje år och genom detta projekt finns möjlighet att vetenskapligt utvärdera och analysera hur vi genom val av material och metoder kan skapa en mer cirkulär och resurseffektiv process. Att kunna påvisa hur aktiva val bidrar till både ökad hållbarhet och lönsamhet är en viktig del i vårt kunderbjudande.

Bakgrund och mer information

Projektet sträcker sig från november 2019 till december 2021. Det delfinansieras av Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, och koordineras av Dr Agnieszka Hunka på RISE.