Södra Hagalund

Ett stenkast från storstaden.
Ett hjärtslag från framtiden.
Mitt i det gröna.

Ur Hagalunds gamla arbetsplatsområde växer en modern stadsdel fram längs tunnelbanans nya Gula linje – 5 minuter från Stockholm City. Södra Hagalund är en stad i storstaden, där trygga och ombonade kvarter möter historia och världsledande forskning.

Ett utmärkt läge

Det som idag benämns som Hagalunds arbetsplatsområde i Solna är centralt beläget med närhet till flera spännande stadsutvecklingsområden. Strax intill återfinns Karolinska Universitetssjukhuset och den framväxande stadsdelen Hagastaden, med ett starkt Life Science-kluster.

VISION
VISION

Södra Hagalund är en stad i storstaden


Den nya tunnelbanestationen

Våren 2020 påbörjades arbetet med utbyggnaden av den nya Gula tunnelbanelinjen. Linjen sträcker sig från Odenplan till Arenastaden. Vid Odenplan ansluter den till den Gröna linjen. När den Gula linjen står färdig 2028 kommer 80 000 människor att arbeta i närområdet och 11 000 nya bostäder ska skapas längsmed den nya linjen. Gula linjen kommer att få tre nya stationer: Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden.

I Södra Hagalund möjliggör den nya linjen framväxten av en helt ny stadsdel. Tunnelbanan är startskottet för utvecklingen av hela området. Stationen blir också det naturliga hjärtat och samlingsplatsen i Södra Hagalund, och en uppgång placeras på Gelbgjutarevägen, mitt i det som idag är Hagalunds arbetsplatsområde.

Vill du veta mer om utbyggnaden av den nya Gula linjen?
Läs mer här.

En ny stadsdel tar form

I samband med etableringen av den nya tunnelbanestationen Södra Hagalund kommer stadsdelen att genomgå en omfattande utveckling. Här har Solna stad tagit initiativ till en satsning som ska skapa flera kvarter med bostäder, arbetsplatser samt kultur, handel- och servicefunktioner.

Humlegården är den största fastighetsägaren i området och äger 84 procent av fastigheterna, baserat på BTA (bruttoarea).

Våren 2019 träffades en principöverenskommelse mellan Humlegården och Solna stad, vilket var startskottet för arbetet med den första detaljplanen i området. Utvecklingen i området sker etappvis och kommer att sträcka sig över en lång period. I maj 2021 påbörjas samrådet avseende den första detaljplanen. Under hösten 2021 kommer vi att berätta mer om den nya stadsdelens framväxt. Håll utkik på denna sida!


KontaktOm Humlegården Fastigheter

Vi äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter.

Till humlegarden.se