Gemensam modell öppnar nya dörrar

Humlegården påbörjar nu nästa steg i utvecklingen av Solna strand. Precis i gränslandet mellan Solna och Sundbyberg kommer Humlegården uppföra det nya kvarteret Origo – 50 000 kvm kontor, restauranger, mötesplatser och service som förenklar vardagen. För att utmana och effektivisera det traditionella sättet att arbeta har Humlegården valt att utföra projekteringen fullt ut i BIM (Byggnadsinformationsmodellering) med en gemensam modell och med gemensamma projekteringsdagar, då samtliga projektörer finns på plats. Det modellbaserade arbetssättet har bland annat gjort att man har fått en bättre överblick, ökad transparens för alla involverade och minskad resursanvändning under hela processens gång.

Idén föddes för ett år sedan när projektcheferna Niclas Erneving och Jens Folkesson från Humlegården samt Niklas Häggström från entreprenören Forsen, som involverats i projektets första fas, ville hitta ett sätt att arbeta mer digitalt och samla all värdefull data på ett och samma ställe. Detta resulterade i att Humlegården valde att arbeta med en digital modell av Origo, där basen för all information utgår från en så kallad BIM-modell. Att man valt att arbeta med en byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att all projektering utförs i samma system av samtliga inblandade projektörer i projektet, vilket möjliggör en realtidsprojektering.

Tidigare satt varje projektör i sitt valda system och projekterade för att sedan sammanföra handlingarna med övriga, vilket blev ett tidsödande och kostsamt arbete. Det nya sättet att arbeta gör processerna i projekteringen effektivare och alla får en bättre överblick över hela förloppet. Här kan man redan i ett tidigt skede gå in och göra djupare sökningar och ta del av information om exempelvis inredning i ett rum på en mycket detaljerad nivå.

En mer hållbar metod

Även ur ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv är modellen fördelaktig då den kontinuerligt uppdateras och pappersritningarna minskar. Allt dokumenteras på ett tydligt sätt och spårbarheten ökar, vilket gör det enklare att se vem som beslutat vad och varför. I modellen kan man redan i början av projektet identifiera eventuella utmaningar, vilket gör att dessa kan upptäckas och åtgärdas då kostnadskonsekvensen är låg. Genom att modellen är tillgänglig för alla i projektet ökar transparensen och skapar en trygghet och en enklare samordning.

Utmanar det traditionella

Modellen utmanar de traditionella arbetssätten avseende exempelvis projektering, uthyrning, produktion och besiktning. I och med att 3D-modellen också möjliggör användning av VR kan man enkelt testa materialitet och uppleva hur allt kommer att fungera i verkligheten, vilket gör att behovet av att bygga fullskaliga fysiska modeller minskar.

Men det finns även en del utmaningar med det nya arbetssättet. Bland annat handlar det mycket om att entreprenörer och projektörer måste lära sig att arbeta med den nya tekniken på ett effektivt sätt.

Niclas Erneving, Projektchef på Humlegården Fastigheter, är mycket positiv till det nya arbetssättet.

– Att arbeta mer digitalt med en gemensam modell har fungerat mycket bra. Vi har även infört gemensamma projekteringsdagar, då alla involverade samlas och arbetar från projektkontoret. Det nya sättet att arbeta har lett till en mycket bra projektering med en motiverad och inspirerad projekteringsgrupp. Det återstår absolut många fler möjligheter med de digitala verktygen men jag känner att vi har kommit en bra bit på vägen, avslutar han. Relaterade artiklar

Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

Läs mer


Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

Läs mer


Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

Läs mer