Gemensam modell öppnar nya dörrar

Humlegården påbörjar nu nästa steg i utvecklingen av Solna strand. Precis i gränslandet mellan Solna och Sundbyberg kommer Humlegården uppföra det nya kvarteret Origo – 50 000 kvm kontor, restauranger, mötesplatser och service som förenklar vardagen. För att utmana och effektivisera det traditionella sättet att arbeta har Humlegården valt att utföra projekteringen fullt ut i BIM (Byggnadsinformationsmodellering) med en gemensam modell och med gemensamma projekteringsdagar, då samtliga projektörer finns på plats. Det modellbaserade arbetssättet har bland annat gjort att man har fått en bättre överblick, ökad transparens för alla involverade och minskad resursanvändning under hela processens gång.

Idén föddes för ett år sedan när projektcheferna Niclas Erneving och Jens Folkesson från Humlegården samt Niklas Häggström från entreprenören Forsen, som involverats i projektets första fas, ville hitta ett sätt att arbeta mer digitalt och samla all värdefull data på ett och samma ställe. Detta resulterade i att Humlegården valde att arbeta med en digital modell av Origo, där basen för all information utgår från en så kallad BIM-modell. Att man valt att arbeta med en byggnadsinformationsmodellering (BIM) innebär att all projektering utförs i samma system av samtliga inblandade projektörer i projektet, vilket möjliggör en realtidsprojektering.

Tidigare satt varje projektör i sitt valda system och projekterade för att sedan sammanföra handlingarna med övriga, vilket blev ett tidsödande och kostsamt arbete. Det nya sättet att arbeta gör processerna i projekteringen effektivare och alla får en bättre överblick över hela förloppet. Här kan man redan i ett tidigt skede gå in och göra djupare sökningar och ta del av information om exempelvis inredning i ett rum på en mycket detaljerad nivå.

En mer hållbar metod

Även ur ett säkerhets- och hållbarhetsperspektiv är modellen fördelaktig då den kontinuerligt uppdateras och pappersritningarna minskar. Allt dokumenteras på ett tydligt sätt och spårbarheten ökar, vilket gör det enklare att se vem som beslutat vad och varför. I modellen kan man redan i början av projektet identifiera eventuella utmaningar, vilket gör att dessa kan upptäckas och åtgärdas då kostnadskonsekvensen är låg. Genom att modellen är tillgänglig för alla i projektet ökar transparensen och skapar en trygghet och en enklare samordning.

Utmanar det traditionella

Modellen utmanar de traditionella arbetssätten avseende exempelvis projektering, uthyrning, produktion och besiktning. I och med att 3D-modellen också möjliggör användning av VR kan man enkelt testa materialitet och uppleva hur allt kommer att fungera i verkligheten, vilket gör att behovet av att bygga fullskaliga fysiska modeller minskar.

Men det finns även en del utmaningar med det nya arbetssättet. Bland annat handlar det mycket om att entreprenörer och projektörer måste lära sig att arbeta med den nya tekniken på ett effektivt sätt.

Niclas Erneving, Projektchef på Humlegården Fastigheter, är mycket positiv till det nya arbetssättet.

– Att arbeta mer digitalt med en gemensam modell har fungerat mycket bra. Vi har även infört gemensamma projekteringsdagar, då alla involverade samlas och arbetar från projektkontoret. Det nya sättet att arbeta har lett till en mycket bra projektering med en motiverad och inspirerad projekteringsgrupp. Det återstår absolut många fler möjligheter med de digitala verktygen men jag känner att vi har kommit en bra bit på vägen, avslutar han. Relaterade artiklar

Cederquist förlänger hyreskontraktet och utökar samtidigt sina lokaler hos Humlegården

Advokatfirman Cederquist har valt att förlänga hyreskontraktet avseende kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Bolaget kommer även att utöka lokalerna, som nu sträcker sig över cirka 3 900 kvm. 

Läs mer


Humlegården välkomnar restaurangerna ART och Din-Din Club till Norra Station

Under våren 2024 får Stockholms krogscen två nytillskott i Hagastaden. De populära Stockholmskrogarna Restaurang ART och Din-Din Club öppnar nya verksamheter i Humlegårdens satsning Norra Station,...

Läs mer


Så skapar du en attraktiv arbetsplats

Många funderar över vad som behövs för att skapa en attraktiv arbetsplats som möter dagens behov och blir en naturlig samlingsplats för alla medarbetare. Vi tror oss veta svaret! Här delar Fredrik...

Läs mer