Humlegården är en av de mest attraktiva arbetsgivarna

Vi är så stolta över vår hedrande tredje plats i kategorin Attraktiv Arbetsgivarindex i Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning. Kartläggningen baseras på statistik avseende de faktiska arbetsvillkoren för cirka 600 000 medarbetare på drygt 300 företag och organisationer.

Faktorer som ligger till grund för kategorin Attraktiv arbetsgivarindex är bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som t.ex. lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

- Humlegården är en av de allra mest attraktiva arbetsgivarna enligt Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex, AVI, där fler än 300 företag och organisationers arbetsvillkor jämförs. Indexet gör nedslag i nio viktiga områden och Humlegården har mycket bra resultat inom samtliga dessa områden. Speciellt noteras att Humlegården har en mycket bra storlek på arbetsgrupper, låg sjukfrånvaro och låg avgångsprocent samt att kvinnor och män har lika utvecklingsmöjligheter internt, säger Tina Ekström, CEO på Nyckeltalsinstitutet. 

- Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna, för att man ska kunna trivas, prestera och utvecklas i sin roll. Nyckeltalsinstitutets kartläggning är ett viktigt verktyg som visar hur Humlegården står sig i konkurrensen. Vi har fått ett mycket bra resultat flera år i rad och är förstås extra glada över att vi i år placerat oss bland de bästa bolagen, säger Marie Edling, HR-chef på Humlegården.Relaterade artiklar

Vi deltar i Open House 2023

Open House är den världsomspännande arkitekturfestivalen som syftar till att skapa nyfikenhet och öka allmänhetens intresse för arkitektur, involvera medborgarna i stadens utveckling och ge nya...

Läs mer


Cederquist förlänger hyreskontraktet och utökar samtidigt sina lokaler hos Humlegården

Advokatfirman Cederquist har valt att förlänga hyreskontraktet avseende kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Bolaget kommer även att utöka lokalerna, som nu sträcker sig över cirka 3 900 kvm. 

Läs mer


Humlegården välkomnar restaurangerna ART och Din-Din Club till Norra Station

Under våren 2024 får Stockholms krogscen två nytillskott i Hagastaden. De populära Stockholmskrogarna Restaurang ART och Din-Din Club öppnar nya verksamheter i Humlegårdens satsning Norra Station,...

Läs mer