Humlegården är en av de mest attraktiva arbetsgivarna

Vi är så stolta över vår hedrande tredje plats i kategorin Attraktiv Arbetsgivarindex i Nyckeltalsinstitutets årliga kartläggning. Kartläggningen baseras på statistik avseende de faktiska arbetsvillkoren för cirka 600 000 medarbetare på drygt 300 företag och organisationer.

Faktorer som ligger till grund för kategorin Attraktiv arbetsgivarindex är bland annat tillsvidareanställningar, lika chefskarriär, gruppstorlek, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som t.ex. lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. Hälsoindex baseras bland annat på faktorerna sjukfall, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

- Humlegården är en av de allra mest attraktiva arbetsgivarna enligt Nyckeltalsinstitutets Attraktiv Arbetsgivarindex, AVI, där fler än 300 företag och organisationers arbetsvillkor jämförs. Indexet gör nedslag i nio viktiga områden och Humlegården har mycket bra resultat inom samtliga dessa områden. Speciellt noteras att Humlegården har en mycket bra storlek på arbetsgrupper, låg sjukfrånvaro och låg avgångsprocent samt att kvinnor och män har lika utvecklingsmöjligheter internt, säger Tina Ekström, CEO på Nyckeltalsinstitutet. 

- Vi vill ge våra medarbetare de bästa förutsättningarna, för att man ska kunna trivas, prestera och utvecklas i sin roll. Nyckeltalsinstitutets kartläggning är ett viktigt verktyg som visar hur Humlegården står sig i konkurrensen. Vi har fått ett mycket bra resultat flera år i rad och är förstås extra glada över att vi i år placerat oss bland de bästa bolagen, säger Marie Edling, HR-chef på Humlegården.Relaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer