Humlegården presenterar starkt och stabilt resultat

Pressmeddelande den 13 juli 2021:

Humlegården bibehåller en positiv utveckling under årets första sex månader. Vårt erbjudande möter våra kunders förändrade arbetssätt väl, liksom kraven på ett attraktivt sammanhang och läge. Tillsammans med en stark finansiell ställning och en kreditvärdig, väldiversifierad kundbas skapas en stabil position.

Januari−juni 2021 

 • Hyresintäkterna ökade med 4 procent och uppgick till 807 mkr (775).
 • Nettouthyrningen uppgick till 20 mkr (22) och hyrorna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt med 22 procent.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 3 procent till 443 mkr (431).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 36 758 mkr. Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 999 mkr (260), vilket är en ökning med 2,8 procent sedan årsskiftet.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 332 mkr (384).
 • Substansvärdet per aktie ökade med 6,6 procent (3,1) under första halvåret.

Jämförelsetalen avser perioden januari-juni 2020

Väsentliga händelser under och efter perioden

 • Flera framgångsrika omförhandlingar och nyuthyrningar har ägt rum. Bland de nya kunderna återfinns CAIA Cosmetics som tecknat avtal om cirka 700 kvm vid Engelbrektsplan och Budbee som etablerar kontor om cirka 2 400 kvm i Norra Station.
 • Brasserie Astoria, med stjärnkrögaren Björn Frantzén i spetsen, slog upp sina portar i Humlegårdens satsning på Nybrogatan i mars 2021.
 • Humlegården stärker positionen i Hagastaden genom en markanvisning avseende kontor med en bruttoarea om cirka 22 000 kvm samt forskar- och talangbostäder.
 • I juni blev Humlegården ett av de första fastighetsbolagen i världen att emittera gröna företagscertifikat. Andelen hållbar finansiering uppgick vid halvårsskiftet till 91 procent av de räntebärande skulderna.
 • Den 1 juli 2021 såldes kontorsfastigheten Aprikosen 3 i Solna strand till Castellum. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 987 mkr.

− Efterfrågan på kontorslokaler i Stockholm generellt är relativt stark, men svagare än före pandemins utbrott och mer differentierad mellan olika lokaler och platser. Här är vi rätt positionerade med bra kontorslokaler i attraktiva lägen. Det blir allt viktigare att ha en nära kunddialog och vara kreativa i att möta kundernas behov framåt, vilket är något vi arbetat med under en längre tid. Äntligen är kontorens roll något som alla pratar om och inser vikten av, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

− Under det första halvåret bibehåller vi en positiv nettouthyrning och har omförhandlat hyresavtal till högre nivåer. Etableringar som CAIA Cosmetics och Budbee är ett kvitto på att våra platser möter moderna bolags krav på intressant sammanhang och inspirerande miljö. Vi ser även att våra fastigheter ökar i värde, vilket bekräftar fastighetsportföljens kvalitet. Nyligen realiserade vi en mycket stark värdeutveckling i Solna genom försäljningen av kontorsfastigheten Aprikosen 3. Humlegårdens finansiella ställning är stark med en låg belåningsgrad om 36 procent. Vi har stärkt vår kreditvärdighet och levererar en god avkastning. Sammanfattningsvis har vi ett mycket bra utgångsläge inför framtiden och en tydlig strategi för hur vi ska fortsätta leverera värde till våra ägare och kunder, säger Anneli Jansson.

Klicka här för att ta del av halvårsrapporten i sin helhet

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se     
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se  
Tel: 08-678 92 19

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 88 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 36,8 miljarder kronor (30 juni 2021). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. För mer information, besök www.humlegarden.se.Relaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer