Humlegården skapar kontor för nya arbetssätt

Pressmeddelande den 12 september 2022:

Hösten 2022 tar Humlegården ytterligare ett spännande steg i utvecklingen av bolagets huvudkontor i T-House vid Engelbrektsplan. Genom satsningen skapas en inspirerande, energigivande och funktionell arbetsplats som möter moderna arbetssätt. Kontoret kommer dessutom att användas som ett showroom och en testbädd för utvecklingen av kunderbjudandet. En dynamisk miljö, utökad service och en ny restaurang bidrar till upplevelsen av Engelbrektsplan och stärker platsen som destination.

Kontorets roll står idag högt på agendan i alla verksamheter. Nya arbetssätt och allt högre förväntningar på miljön och sammanhanget i stort innebär ett större fokus på kontorets kvalitet, dess läge och hur man nyttjar lokalerna på bästa sätt. För att skapa en attraktiv arbetsplats där medarbetarna vill vara behövs en genomtänkt strategi. Som en av de största aktörerna på Stockholms kontorsmarknad bistår Humlegården varje år ett stort antal kunder i utvecklingen av verksamheternas arbetsplatser.

– Förändrade arbetssätt ställer nya krav på miljön och det är viktigt att göra sin läxa och ta reda på vad man behöver. Det fysiska kontoret ses som en naturlig samlingsplats, ett nav som stärker kulturen. För att lokalerna ska stötta verksamheten på bästa sätt behövs utrymmen för såväl möten och kreativitet som fokus och miljöer som bjuder på olika typer av funktioner, tempo och energi, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

Forskning och data möter spännande inredningskoncept
Hösten 2019 påbörjade Humlegården en stor satsning på ett digitalt arbetssätt, som efterföljdes av gedigna undersökningar och studier bland medarbetarna kring synen på kontorets roll och användningen av lokalerna. Insikterna har tillsammans med aktuell forskning inom området lagt grunden till vad som ska bli Humlegårdens framtida kontor. Hösten 2022 tas nu nästa steg i satsningen, då bolagets befintliga lokaler genomgår en omfattande utveckling, där den sociala-, digitala- och fysiska arbetsmiljön flätats samman.

Kontoret är beläget i T-House vid Engelbrektsplan, en anrik byggnad från 1910. Här vill Humlegården bjuda medarbetare och besökare på upplevelser för alla sinnen i en variationsrik, flexibel miljö som möter de olika behov man kan har under en arbetsdag. I arbetet med lokalerna tar man avstamp i den rådgivning som även kunderna erbjuds, där forskning och data lägger grunden för arbetsplatsens dimensionering och funktionalitet. Allt ifrån aktivitetsanalyser och undersökningar bland medarbetarna till beläggningsmätningar som mäter nyttjandegraden på det befintliga kontoret. Byggnaden och läget vid Engelbrektsplan fick höga betyg, men det behövdes fler platser för kreativa möten och fokus. I kölvattnet av pandemin ökade även behovet av rum för digitala möten.

På det nya kontoret får besökaren följa med på en resa till olika destinationer. Här kombineras energifyllda och stimulerande miljöer med rum där man kan ladda batterierna och få nya insikter och inspiration. Återbruk står högt på agendan liksom omsorgsfull förvaltning av den vackra miljö som kännetecknar byggnaden. I Humlegårdens satsning kommer interiör och rumsindelningar att bevaras och miljöer som omvandlats under årens lopp återställs. Ombyggnationen påbörjas hösten 2022 och ska stå klar hösten 2023. 

Med siktet på service i världsklass
Humlegården äger flera fastigheter intill Engelbrektsplan och en viktig del i satsningen på T-House syftar till att stärka kunderbjudandet för alla kunder i området, genom ökad service och ett tydligt värdskap. Utöver kontorslokaler för den egna verksamheten erbjuds även mötes- och konferenslokaler i entréplanet. Mat och dryck är en viktig del i upplevelsen och nyligen slogs portarna upp för en ny restaurang i huset, Enjoy Bazaar, i regi av stjärnkrögarna Daniel Höglander och Niclas Jönsson.

– Vårt kontor är det självklara navet i vår verksamhet. Vi verkar i ett fantastiskt hus i ett av Stockholms bästa lägen, vilket ger oss ett mycket bra utgångsläge. I detta arbete tar vi utgångspunkt i all vår samlade kunskap om hur man skapar ett kontor i framkant. Vi vill att T-House ska upplevas som en levande och tillgänglig miljö, en plats som attraherar både medarbetare, kunder och besökare. Inspiration, upplevelse och funktionalitet står i fokus. Vår målsättning är att erbjuda service i världsklass och vi vill se T-House som ett showroom där vi kan testa ny teknik och nya erbjudanden, säger Anneli Jansson. Här finner du mer information om vårt erbjudande. 

För mer information, kontakta:

Anneli Jansson, Vd Humlegården
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Madeleine Castenvik Holt, Marknads- och kommunikationschef Humlegården
E-mail: madeleine.castenvik@humlegarden.se
Tel: 072-058 21 75

Vill du veta mer om Humlegårdens erbjudande? Kontakta oss gärna:

Lennart Öberg, Uthyrningschef Humlegården
E-mail: lennart.oberg@humlegarden.se
Tel: 070-678 01 89

Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef Humlegården
E-mail: anna.kullendorff@humlegarden.se
Tel: 072-058 46 37Relaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer