Humlegården Labs fångar omvärldstrender

Humlegården Labs föddes ur viljan att ständigt utveckla verksamheten och kunderbjudandet och att hitta inspirerande sätt för medarbetare från hela organisationen att kunna träffas och bolla idéer tillsammans. Initiativtagare är Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef på Humlegården och Jonas Hurtigh Grabe, arbetsplatsstrateg på Veldhoen Company. Vi passade på att ställa några frågor till Anna om hur initiativet har mottagits av organisationen och hur alla idéer och framtidsspaningar har lett till både ökad gemenskap samt kreativa idéer som direkt kan spela en roll i bolagets framtida utveckling.

Vad är Humlegården Labs?

Vi ville hitta ett sätt att främja kreativiteten, vara relevanta för våra kunder och lyfta våra medarbetare. Vi kände också ett behov av att hitta nya sätt att mötas inom bolaget, mellan alla avdelningar. Så föddes initiativet Humlegården Labs. Här samlas medarbetare från olika avdelningar för att diskutera trender och tendenser i omvärlden. Vad händer, varför sker det och hur påverkar det vår verksamhet och vårt kunderbjudande? Labs är vår plattform för innovation och utveckling och är ett sätt för medarbetare från hela bolaget att mötas för att tillsammans framtidsspana, workshopa och kläcka kreativa idéer tillsammans.

Varför är det viktigt med sådana här typer av initiativ?

Av många anledningar. I vår bransch är det väldigt viktigt att vi inte står stilla utan att vi kan vara snabbrörliga för att kunna möta omvärldens förväntningar och krav på kontor och platser. Gårdagen är förbi, idag förändrades världen och morgondagen är full av möjligheter. På Humlegården Labs jagar vi de möjligheterna. Omvärldsbevakningen en viktig nyckel för att kunna förstå vad som händer just nu och hur det påverkar oss som bolag. Ett viktigt syfte med Humlegården Labs är att utveckla bolagets affär och verksamhet, där resultatet mynnar ut i nya tjänster och erbjudanden. Genom att samla kompetens från olika delar av bolaget blir det också ett intressant utbyte kollegor emellan. Initiativet har ökat engagemanget och nyfikenheten kring vår omvärld och vad vi kan göra för att påverka, vilket är väldigt roligt att se.

Vad har ni fått för respons av medarbetarna?

Vi har fått en jättefin respons från medarbetarna. Genom initiativet har fler exempelvis engagerat sig när det gäller att utveckla vårt kunderbjudande. Vi är ju själva som ”kunder” på ett kontor och allas input och framtidsspaningar är ju det som skapar goda förutsättningar för att vi ska vara ett attraktivt företag. Men framför allt har det varit otroligt roligt och uppskattat att ses över avdelningarna och bolla idéer och tankar. Det är något som är otroligt värdefullt för gemenskapen och teamkänslan och gör att man känner att vi strävar mot samma mål.

Hur kommer ni utveckla Humlegården Labs? Vad blir nästa steg?

Under 2021 har vi samlats regelbundet och delat omvärldsspaningar inom vitt skilda ämnen, från elbrist till metaverse. Vi kommer att fortsätta att lansera nya spännande spaningar som alla kan ta del av. Sen väntar studiebesök och workshops där vi fördjupar oss i några av de spaningar som vi lyft fram. Utifrån det ska vi utveckla hur vi kan applicera det i vår affär för att lyfta vårt kunderbjudande ytterligare. Labs har också utvecklats till en plattform som används brett av hela bolaget, där vi varje onsdag har olika teman beroende på behov från de olika avdelningarna. Idag bubblar varje tillfälle av energi och det är otroligt roligt att se hur initiativet har utvecklats till att bli en plattform både för intern samverkan och även ett forum där nya kreativa idéer föds som direkt kan appliceras på vår nuvarande och framtida affär.

Läs mer om Humlegården Labs härRelaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer