Stark ställning i utmanande tider

Pressmeddelande den 12 juli 2023:

Humlegården bibehåller en fortsatt stabil position när det första halvåret summeras. Den finansiella ställningen är stark och under perioden har positionerna flyttats fram ytterligare avseende arbetet med hållbar finansiering. 

Perioden i korthet

 • Hyresintäkterna ökade med 9 procent och uppgick till 933 mkr (858).
 • Uthyrningsgraden uppgick till 93 procent (93), inklusive tecknade men inte tillträdda hyresavtal.
 • Driftöverskottet ökade med 10 procent till 678 mkr (614).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 1 procent till 487 mkr (481).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 38 651 mkr (39 665 per 31 dec 2022).
 • Humlegårdens finansiella ställning är stark med en belåningsgrad om 31,9 procent, en räntetäckningsgrad om 4,1 ggr samt en skuldkvot om 9,3 ggr.

(Jämförelsetalen avser januari–juni 2022 såvida inget annat anges.)

Väsentliga händelser under perioden

 • Kreditbetyget hos Standard & Poor’s har stärkts från BBB+ stable outlook till positive outlook. Moody’s har bekräftat bolagets rating, Baa1.
 • Ett nytt ramverk har lanserats där finansieringen kopplas till bolagets långsiktiga mål om klimatneutralitet.
 • Humlegården har kommit överens med sina ägare om ett nytt hållbarhetslänkat teckningsåtagande om 2,1 miljarder kronor.
 • Avtal har tecknats med Stockholm Exergi gällande ett initiativ som möjliggör en minskning av klimatavtrycket.
 • Bland de nytillkomna kunderna återfinns Brunswick som etablerar kontor i lokaler om cirka 1 600 kvm på Brunnsgatan 2 i Stockholm. Alleima har utökat ytan och hyr cirka 1 000 kvm i T-House på Engelbrektsplan 1. I Solna har Cepheid utökat sin yta och hyr nu totalt 19 600 kvm på Röntgenvägen 5.  

− Den rådande omvärldssituationen fortsätter att vara turbulent. Trots detta kan vi se tillbaka på ett halvår då vi lyckats bibehålla vår finansiella styrka och förstärka vår balansräkning ytterligare. Vi har även en fortsatt stark rating. Det råder en stabil efterfrågan på våra kontor och flera positiva omförhandlingar har ägt rum under perioden. Vi ser även att våra hyresnivåer bekräftas i de omförhandlingar som skett och i genomsnitt ökat med 5 procent. Uthyrningsgraden har förbättrats sedan årsskiftet och uppgår till 93 procent. Sammantaget ser vi en fortsatt stark utveckling av vårt kassaflöde. Vi tror på Stockholms kontorsmarknad långsiktigt och vår starka finansiella ställning gör att vi har goda förutsättningar att snabbt kunna ta vara på intressanta affärsmöjligheter när de uppstår. Samtidigt möter vi framtiden med stor ödmjukhet. Osäkerheten är fortsatt stor och det är ännu för tidigt för att säga hur marknaden kommer att utvecklas. Vad vi kan säga med säkerhet är att våra kunder fortsatt ser ett högt värde i våra samarbeten och att vi tillsammans kommer att fortsätta utveckla vårt starka erbjudande, säger Anneli Jansson, Vd Humlegården.

Klicka här för att ta del av halvårsrapporten i sin helhet.

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19

Humlegården Fastigheter AB (publ) är ett aktivt fastighetsbolag med långsiktiga ägare och en väl positionerad fastighets- och projektportfölj. Vi ingår i länsförsäkringsgruppen, Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Humlegården äger, förvaltar och utvecklar främst kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. Vi har 91 anställda och äger 59 fastigheter till ett värde om 38,7 miljarder kronor (30 juni 2023). På Humlegården strävar vi efter att utveckla hållbara och attraktiva arbets- och stadsmiljöer. Det skapar vi genom en aktiv fastighetsförvaltning och utvecklingsprojekt bestående av nyproduktion samt utveckling av befintliga fastigheter. Läs mer på www.humlegarden.seRelaterade artiklar

Humlegården bibehåller stabil utveckling

Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet under det första halvåret. Bolaget bibehåller en stark finansiell ställning.  

Läs mer


Humlegården välkomnar DNB till  Hamngatan 15

Humlegården hyr ut ett helt hus på Hamngatan 15 till DNB. Mitt i Stockholms bankkluster etableras bolagets svenska huvudkontor om cirka 8 300 kvm, som får en viktig roll i DNBs fortsatta expansion.  

Läs mer


Kreativ konstscen bryter barriärer i Hagastaden

Misschiefs är en plattform för gränsöverskridande konst. De senaste två åren har Norra Stationsgatan 61 varit basen för projektet, genom ett samarbete med Humlegården. Här har kvinnliga och...

Läs mer