Eldrivna servicebilar

Humlegården arbetar med många dimensioner av hållbarhetsfrågan. Vi är lite extra stolta över att alla våra servicebilar numera är eldrivna. De 12 bilarna är av modellen Renault Kangoo ZE och laddas enbart med grön el.

Användandet av elbilar ökar och det finns flera exempel som visar att en elbil både är ett bättre drivmedel ur miljösynpunkt men också kräver mindre underhåll och har en längre livslängd.

- Ur ett hållbarhetsperspektiv är det bra att välja en elbil då koldioxidutsläppen minskar med ca 60-70 procent under bilens livslängd. Då vi enbart köper ursprungsmärkt el från förnybara källor så minskar vi utsläppen ytterligare. Det här är ett bra exempel på hur vi arbetar med hållbarhet på olika sätt i vår verksamhet, säger Sabina Jonestrand, Chef Hållbar utveckling på Humlegården

Här kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete!

Satsning på laddstationer
Humlegården vill underlätta användandet av elbilar även för våra hyresgäster och idag finns 220 laddstationer installerade vid fastigheterna. Tillsammans med Chargestorm har vi också infört en laddstruktur som gör att elen räcker till fler bilar. Systemet mäter kontinuerligt effektuttaget i laddstationerna och fördelar tillgänglig el mellan stationerna. När många laddar fördelas lite mindre effekt till varje bil, när färre laddas finns mer effekt att fördela och laddningen går snabbare.