Grow

Kontorsfastigheten Grow är en kontorsbyggnad vars lokalyta omfattar hela 25 000 kvadratmeter, belägen i den norra delen av stadsdelen.

Den nya byggnaden, ritad av Tham & Videgård Arkitekter, kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Guld. Byggstart skedde under hösten 2016. Fastigheten är fullt uthyrd och inflyttningen påbörjades sommaren 2019 och kommer att pågå året ut. Byggnadens lokalyta är cirka 25 000 kvadratmeter och är Arbetsförmedlingens huvudkontor, med sina 1 200 medarbetare, den största hyresgästen.

Då det sedan tidigare finns många stora byggnader i området har arkitekterna varit måna om att bryta ner skalan, och Grow utgörs därför av två huskroppar med utskjutande partier i olika nivåer. Fasaden utgörs av tegel och knyter därmed an till övriga delar av Solna strand. Byggnaden erbjuder förutom kontorslokaler även generösa takterrasser i olika nivåer och ett stort cykelgarage. Grow erbjuder stor flexibilitet och planlösningen har utformats för att främja samarbete och god kommunikation mellan människor. I entréplanet kommer det att etableras en restaurang, öppen för allmänheten, med en uteservering under sommarhalvåret.

Fastigheten har preliminärt certifierats enligt Miljöbyggnad Guld. 


Viktor Sandberg

Anna Kullendorff

Är du intresserad av att få reda på mer om projektet, kontakta i så fall Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef,