Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den digitala banken Nordnet. Resultatet är ett spännande möte mellan fintech-miljö och industrikaraktär.

Humlegården äger över 50 fastigheter i Stockholmsområdet, varav många är äldre fastigheter med en spännande historik. En av dessa är Dykaren 10 på Alströmergatan 29. Fastigheten ritades 1898 av arkitekt Gustaf Lindgren och här tillverkades ursprungligen maskiner för tändsticksindustrin.

Under 1970-talet genomgick fastigheten många ombyggnader där man enligt dåtidens trender och manér sänkte innertak, satte igen fönster och skapade cellkontor.

2015 konstaterade Humlegården att byggnaden var i stort behov av restaurering. Humlegården såg den stora potentialen och startade ett projekt med syfte att återskapa de ursprungliga kvaliteterna. För uppdraget valdes General Architecture.

Omfattande restaurering

Arbetet inleddes 2016. Äldre fönsterpartier som byggts igen har återskapats i linje med husets ursprungliga stil. Istället för cellkontor skapades öppna ytor med den ursprungliga takhöjden. Alla ytskikt har renoverats och tekniken bytts ut.

Utöver restaureringen har Humlegården även adderat några nya inslag för att förstärka både upplevelsen av lokalerna och funktionen. Innergården glasades in och två gångbroar som knyter samman fastighetens delar byggdes för att öka tillgängligheten och flödet. Tillsammans med ett nytt marktegel, belysning och planteringar förvandlades det som tidigare var en gränd till en nod för alla hyresgäster och besökare.

 – Utvecklingen av Dykaren på Kungsholmen är ett mycket bra exempel på hur vi kombinerar omsorgsfull restaurering med moderna kontorsmiljöer som klarar dagens höga krav, säger Maria Lidström, chef för investering och utveckling på Humlegården Fastigheter.

”Ger en energikick"

Nordnet sökte citynära lokaler med goda kommunikationer. I fastigheten Dykaren 10 fann man det och en byggnad med mycket karaktär. Hyresavtalet tecknades för två år sedan och de flyttade in i sina nya lokaler i mars 2018. Utvecklingen av fastigheten har skett i ett nära samarbete mellan Humlegården, hyresgäst och arkitekt. Resultatet är ett spännande möte mellan industrikaraktär och fintech-miljö.

- Vi bygger den nya tidens digitala bank, och har ambitionen att skapa världens bästa användarupplevelse inom sparande och investeringar, säger Jenny Garneij, HR-chef på Nordnet.

Hon säger att Nordnet fått en unik möjlighet att utforma lokalerna och att slutresultatet är en fysisk manifestation av det nya Nordnet.

– Jag tror att vår nya lokal, med dess utformning och läge, kommer att stärka vår attraktionskraft som arbetsgivare och samtidigt ge en energikick åt alla våra medarbetare som varit med oss ett tag, säger Jenny Garneij. Relaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt...

Läs mer


Följ utvecklingen av Astoria

Omsorgsfullt renoverat 1870-tal möter modern arkitektur i toppklass i Humlegårdens utvecklingsprojekt på Nybrogatan.

Läs mer