Så säkerställer Humlegården kundupplevelsen

Varje byggprocess är unik. Även om flera moment är standardiserade så är helheten en unik sammansättning av intressenter och samarbetspartners, placering och omgivning, utformning och tänkt användning. Samordningen i en byggprocess är viktig och att tidigt kunna tydliggöra hur delmomenten påverkas av varandra gör att många fallgropar kan undvikas. Pengar, material och tid sparas. Kundupplevelsen säkras. Jens Folkesson och Viktor Sandberg berättar om fullskalemodeller som ger optimala lösningar.

– Vi kan räkna och rita hur mycket som helst, men genom att testa lösningarna fysiskt kan vi säkerställa att det fungerar ur alla aspekter, säger Jens Folkesson, projektchef för Grow Hotel som tar form i Solna strand.

I anslutning till projektkontoret för vårt pågående projekt Grow och Grow Hotel finns detaljerade fullskale­ modeller, så kallade mock­ups, av hotell­ rum, fasadpartier och andra ytor där varje aspekt av en konstruktion kan vridas och vändas och bedömas ur produktionstek­nisk, underhållsmässig och estetisk synvinkel.

– Det ska inte behövas fyra personer för att kunna genomföra ett enkelt under­hållsmoment, säger Viktor Sandberg, projektchef för kontorsfastigheten Grow.

Testytorna används också för att ge hantverkarna en bra kvalitetsreferens och för att säkerställa att byggnadens gestalt­ning fungerar i omgivningen.

– Modellerna gör att alla leverantörer och även blivande hyresgäster i god tid kan se hur miljön kommer att fungera. Lokalerna ska vara optimalt utformade både för sin tänkta användning och för att enkelt kunna underhållas, avslutar Viktor Sandberg.Relaterade artiklar

Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer


I mars flyttade Nordnet in i de nya lokalerna på Alströmergatan 29 på Kungsholmen.

Inflyttning i toppmoderna lokaler för Nordnet Bank

Efter tre år är den stora restaureringen av fastigheten Dykaren 10 på Kungsholmen klar. Den gamla lokalen för maskiner inom tändsticksindustrin har förvandlats till modern kontorsfastighet för den...

Läs mer


Följ utvecklingen av Astoria

Omsorgsfullt renoverat 1870-tal möter modern arkitektur i toppklass i Humlegårdens utvecklingsprojekt på Nybrogatan.

Läs mer