Minskar energianvändning med artificiell intelligens

Ett av Humlegårdens viktigaste mål är att minska vår energianvändning med 32 procent till år 2030. Just nu är det ett stort fokus på energifrågan i allmänhet. Att effektivisera energianvändningen är en viktig del i arbetet med att bidra till värdens övergripande mål om att minska den globala uppvärmningen.

– Att arbeta med energieffektivisering har varit en del av vardagen under lång tid och som utgångspunkt för arbetet görs kartläggningar där fastigheternas energianvändning sammanställs och utvärderas. Därefter beslutar man om åtgärder och målsättningar, säger Mattias Dahlberg, Chef Teknik på Humlegården. Humlegården samarbetar även med AI-uppstickarna Myrspoven, vars plattform sänker byggnaders energikostnader och bidrar till förbättrat inomhusklimat.

– Vi använder en programvara och AI som i kombination med vår värmecentral bidrar till att minska temperatursvängningar och i slutändan även energianvändningen. Algoritmerna tar hänsyn till data från öppna databaser så väl som information från flertalet inomhustemperatursensorer för att optimera värmesystemet. Man kan säga att styrsystemet som reglerar värmen blir lite smartare och tar hänsyn till fler parametrar och därför kan ta bättre beslut. Målet med projektet är att höja komforten för våra kunder samtidigt som vi sparar energi och gör en lönsam investering.

Det händer mycket inom teknikutveckling kopplat till fastigheter. Ett intressant spår som diskuteras flitigt, med anledning av vinterns dyra elpriser, är hur fastigheter framöver skulle kunna vara en del av effektregleringen i elnätet.

– Med smart teknik kan fastigheter i allt större utsträckning bidra med att förse elnätet med el vid behov, från exempelvis batterisystem, eller avstå från att konsumera el under en kort period för att på så sätt avlasta elnätet, avslutar Mattias.Relaterade artiklar

The Gentle Giants tar plats i Norra Station

I kvarteret Norra Station och fastigheten Bilpalatset, som sträcker sig mellan Sankt Eriksgatan och Norra Stationsgatan i expansiva Hagastaden, har den unga konstnären Alexandra Karpilovski skapat...

Läs mer


Nordiska Galleriet – Stockholms främsta designdestination

På Nordiska Galleriet finns allt från doftljus till italienska designsoffor. Sedan 1929 har butiken i Humlegårdens fastighet på Nybrogatan 11 varit en samlingsplats såväl för designintresserade...

Läs mer


Hagastaden – en ny stadsdel växer fram

Hagastaden är en av Stockholms hetaste adresser. Tusentals nya bostäder har byggts i stadsdelen de senaste åren och runt Karolinska Institutet blomstrar företag inom framförallt life science. Och...

Läs mer