Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som en signal till beslutsfattare att ta ett krafttag för klimatet och den biologiska mångfalden.

Årets tema är Connect2Earth för att förtydliga kopplingen och fokuset till vår planet, klimatfrågan och biologisk mångfald. Vi ställer oss bakom Earth Hour och som ett led i det vill vi uppmärksamma de initiativ vi tar för att öka antalet pollinatörer i vår urbana miljö samt tipsa om hur man idag kan leva mer klimatsmart.

Lördagen den 30 mars kl 20.30-21.30 släcker vi ned belysningen på vårt huvudkontor och uppmanar samtidigt alla våra kunder att göra detsamma i sina lokaler.

Läs mer om våra bikupor  

Läs mer om våra klimattips  

Läs mer här wwf.se/earthhourRelaterade artiklar

Att tänka långsiktigt är att tänka i cirklar

Hur kan en ombyggnation bli mer cirkulär? Cirkulär ekonomi har som syfte att minska resursanvändningen och samtidigt bidra till en ökad lönsamhet. Det pågår en transformation inom många branscher,...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer