Fastighet Bremen 2

Humlegården förvärvade i september 2019 Bremen 2. Tidigare förvaltades fastigheten, på uppdrag av Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB. Fastigheten är en renodlad kontorsfastighet. Den totala uthyrningsbara arean är cirka 35 800 kvadratmeter varav cirka 31 200 kvm är kontor samt därtill hörande matsalar, konferenslokaler och friskvårdsanläggningar. Resterande ytor är huvudsakligen lager och garage. Huset har 13 våningar varav en ligger under jord och två är souterrängplan. Fastighetens huvudentré vetter mot Tegeluddsvägen och leder in till en ljus och härlig atriumgård i fyra våningar.

Fakta om fastigheten

Fastigheten är i mycket gott skick och håller en hög standard. Här finns fjärrvärme, egen kylanläggning och optofiber. Kontorsytorna förses med kyla via kylbafflar på planen. Dessutom finns processkyla till maskinrum och datahallar i fastigheten. Dieselaggregat för reservkraft finns. Även den utvändiga markanläggningen håller mycket hög standard.

Lokaler

Den lägre delen av byggnaden är belägen kring en ljusgård, vilket ger ljusa och attraktiva lokaler i hela byggnaden. Kontorslösningarna som ursprungligen var dubbelkorridorsystem består idag av en blandad lösning av skilda kontorsrum och öppna kontorsytor med stor flexibilitet. I inredningen ingår vit marmor i gemensamma ytor, heltäckande mattor i kontorsytor och glaspartier av ask.

Historik

Byggnaden uppfördes som nytt huvudkontor för Länsförsäkringar, som fortfarande sitter kvar í huset, mellan 1988-1993.

Miljö

I oktober 2010 tilldelades fastigheten ett intyg på att den bedömts enligt systemet Miljöklassad Byggnad och erhållit det sammanvägda betyget Silver. Miljöklassad Byggnad är ett unikt svenskt klassningssystem för att skapa bättre miljö, hälsa och energi. Systemet har tagits fram av svenska experter och forskare i samarbete med företag i bygg- och fastighetssektorn. Miljöklassningssystemet ger en helhetsbild av hur byggnaden fungerar och är ett hjälpmedel för att spara energi, människors hälsa och miljön. Systemet kan användas på både befintliga byggnader och i planeringsskedet. Vid klassningen kontrolleras energi, inomhusmiljö och kemiska ämnen i byggnaden.

Kommunikationer

Huset är beläget nära Gärdets tunnelbanestation som på några minuter tar dig in till Stockholm city. Härifrån går det även bussar som smidigt tar dig vidare in mot stan.

Parkering

I fastigheten finns många parkeringsplatser, även för besökande.

Service

I huset finns en lunchmatsal och ett kafé. 

Läge och omgivning

Huset är beläget i början av Tegeluddsvägen på gränsen mellan Gärdet och Värtan/Frihamnen i Stockholms östra delar. I området runtomkring planeras för stora utbyggnader av kontor och bostäder.

Fakta

Adress: Tegeluddsvägen 11-13
Kommun: Stockholm
Område: Gärdet
Lokalarea: 36 500 kvm
Byggnadsår: 1988-1993
Ursprunglig arkitekt: Tengbom Arkitekter
Miljöcertifiering:

BREEAM in Use med betyget Very good