Fastighet Bremen 4

Humlegården förvärvade i september 2019 Bremen 4. Tidigare förvaltades fastigheten, på uppdrag av Länsförsäkringar Sak och Länsförsäkringar AB. Den totala uthyrningsbara arean är cirka 23 400 kvadratmeter, varav cirka 19 000 kvm är kontor med tillhörande med tillhörande restaurang, cafe, konferens- och utbildningslokaler. Resterande ytor är huvudsakligen lager och garage. Huset har 12 våningar där en våning ligger under jord och en våning är souterrängplan. Byggnaden är uppförd i tidstypisk 70-talsstil. Det platta taket, fasadens variation av släta och skrovliga betongelement och fönstersättningen är typiska för modernismen. Nyare byggnadsdelar har givits en utformning som ansluter till det kvadratiska temat men ändå tydligt särskiljer dem från det ursprungliga huset. Huset är i ett mycket gott skick.

Fakta om fastigheten

Fastighetens huvudentré vetter mot Tegeluddsvägen och Finska parken. Våningsplanen binds samman via en tillbyggd glasgård. Fastigheten har modern försörjning med fjärrvärme, fjärrkyla och optofiber. Kontorsytorna förses med kyla via kylbafflar uppe på våningsplanen.

Lokaler

Kontorsmiljön invändigt är modern och ljus och motsvarar nybyggnadsstandard med industriparkett av ek. Kontorslösningarna som ursprungligen var dubbelkorridorsystem är idag till största delen öppna kontorsytor med stor flexibilitet.

Historik

Fastigheten uppfördes som huvudkontor för SIAB AB 1979 och var ursprungligen en kombinerad industri- och kontorsbyggnad. I dag är huset en renodlad kontorsfastighet. Hösten 1998 köptes fastigheten av Länsförsäkringar med syfte att bereda plats för den utökade organisation som sammanslagningen med Wasa Försäkringar innebar. En total om- och tillbyggnad påbörjades 2002 och avslutades under 2003. Länsförsäkringar sitter fortfarande kvar i fastigheten.

Kommunikationer

Gärdets tunnelbanestation ligger på bara någon minuts avstånd från huset. Härifrån tar det bara minuter in till city. Härifrån går det även bussar som smidigt tar dig vidare in mot stan.

Parkering

Tillhörande fastigeten finns både ett garage och utomhusplatser.

Service

I fastigheten finns ett kafé och en lunchrestaurang. 

Läge och omgivning

Huset är beläget i början av Tegeluddsvägen på gränsen mellan Gärdet och Värtan/Frihamnen i Stockholms östra delar. Invid fastigheten ligger Finlandsparken med trevliga grönytor och fina gamla ekträd.

Fakta

Adress: Tegeluddsvägen 15-23
Kommun: Stockholm
Område: Gärdet
Lokalarea: 23 400 kvm
Byggnadsår: 1979
Ombyggnadsår: 2002-2003
Ursprunglig arkitekt: SIABs byggnadsavdelning
Miljöcertifiering:

BREEAM in Use med betyget Very good