Fastighet Ugnen 4

Fastighetens totala uthyrningsbara area är cirka 8 100 kvadratmeter, varav 6 590 kvadratmeter är kontorslokaler. Byggnaden består av en högdel med sex våningsplan ovan mark och en lågdel med lagerlokaler om ett våningsplan ovan mark. Efter en renovering 2006 är kontorslokalerna försedda med kyla. I samband med detta byggdes även ytterligare en våning om 600 kvadratmeter kontorslokaler på husets tak. Den nybyggda takvåningen har låga fönsterband för att ge en härlig utsikt över trädtopparna mot Solna och Stockholm.

  • Fastigheten på Industrivägen 3-5 i Solna

Fakta om fastigheten


Adress: Industrivägen 3-5

Kommun: Solna

Område: Hagalund

Lokalarea: 8 100 kvm

Byggnadsår: 1971

Ombyggnadsår: 2006

Lokaler

Fastighetens rektangulära form medför att kontorslokalerna blir ljusa och effektiva. Lokalerna består idag av blandade planlösningar som enkelt kan anpassas till mer öppna kontorslösningar. Kontoren håller god standard. Fastigheten har en huvudentré med hissar samt varuhiss som ansluter mot lastkaj på baksidan. Varje våningsplan är cirka 1 000 kvadratmeter och rymmer maximalt cirka 70 arbetsplatser.

Green Building

Fastigheten klassificeras sedan våren 2009 som en Green Building då Humlegården sänkt fastighetens energiförbrukning med mer än 25 procent. Läs gärna mer om vad Green Building projektet innebär här.

Historik

Humlegården Fastigheter förvärvade fastigheten i mars 2005.

Kommunikationer

Humlegården Fastigheter kör i egen regi en elbuss som går skytteltrafik mellan Karlbergs station - S:t Eriksplan - Hagalund under rusningstid morgon och eftermiddag. Elbussen är gratis för Humlegårdens hyresgäster. Från Hagalund går även buss 952 till Solna centrum. Buss 70 stannar i området och går mellan Universitetet och Frösundavik. Det går också bra att promenera till pendeltåget vid Solna station. Även för bilburna är läget perfekt, närheten till E4 och Norra Länken/Essingeleden gör att det bara tar ett par minuter att komma till Stockholm city.

Parkering

Ett garage med 61 platser hör till fastigheten. Dessutom finns cirka 40 parkeringsplatser på tomten. Utöver dessa är parkeringsmöjligheterna i området goda.

Service

I Hagalund finns några lunchrestauranger, ett kafé/bageri samt en dumplings-/wokkiosk som sommartid har en trevlig uteservering. All övrig service finns på bekvämt avstånd i Solna centrum.

Läge och omgivning

Fastigheten är strategiskt belägen i Hagalunds Företagsområde, endast 1,5 km från Stockholms innerstad och 1,5 km från Solna centrum. Idag rymmer området en blandning av kontorshus samt lättare industri- och lagerbyggnader. Strax intill byggs nu Hagastaden. Närheten till Karolinska Sjukhuset och Institutet gör Hagalund lämpligt för företag inom life science.