Humlegården Fastigheter börjar köra elbuss

Pressmeddelande den 21 mars 2014:

Från och med idag, den 21 mars, kommer Humlegården Fastigheter att erbjuda sina kunder i Hagalund en kostnadsfri utökning av kollektivtrafiken, då man introducerar en klimatsmart elbuss särskilt för sina hyresgäster i området.

I Hagalund, beläget mellan Solna centrum och Karolinska sjukhuset, ligger sedan 1930-talet ett företagsområde. På sikt förväntas området gynnas av de planerade utbyggnaderna av Karolinska sjukhuset och Hagastaden, men kollektivtrafiken kunde vara bättre. Humlegården Fastigheter, den största fastighetsägaren i området, har bestämt sig för att problemet kräver en snabbare lösning. En elbuss, i fastighetsbolagets regi, kommer därför att köra i skytteltrafik mellan Solna centrum och Hagalund under rusningstid. Turen kommer att vara kostnadsfri för alla.

Bussen släpper inte ut några avgaser över huvud taget, och eftersom den laddas med el från förnybara energikällor blir det totala utsläppet i princip noll.

”Först och främst är det en tjänst till våra kunder, men vi ser det också som ett sätt att på sikt stärka områdets attraktionskraft, och som en del i vårt hållbarhetsarbete”, säger Humlegårdens vd Per-Arne Rudbert.

Elbussen har sin premiärtur idag och invigs av Pehr Granfalk. Efteråt hålls ett seminarium i Hagalunds företagsområde som handlar om Stockholmsregionens tillväxt och förbättrad kollektivtrafik där följande personer deltar i panelen:

Ylva Williams, vd, Stockholm Science City Foundation
Anders Lindström, vd, SL
Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Tommy Persson, styrelseordförande, Humlegården Fastigheter
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad
Torbjörn Svahn, vd, Svenska Skydd AB
Thomas Wehler, Site & IT Manager, Kancera AB
David Johansson, fastighetschef, Humlegården FastigheterRelaterade artiklar
Porträtt: Clas Boudrie, Jessica Wahlberg

Lyckat återbruksprojekt av armaturer i Greenhouse skapar minskat klimatavtryck

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I arbetet med Greenhouse i Solna strand har detta...

Läs mer


Humlegården nominerade till Laddguldet 2022

Under de senaste två åren har Humlegården ökat takten i utökningen av laddstationer vid fastigheterna, ett viktigt steg i arbetet med att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle. Nu har...

Läs mer


Res miljövänligt med elhybridbåten Movitz

Vi erbjuder ett smidigt och miljövänligt alternativ för dig som pendlar mellan Stockholm och Solna strand. Genom vårt samarbete med Arkipelag Rederi reser Humlegårdens hyresgäster gratis med...

Läs mer