Humlegården Fastigheter börjar köra elbuss

Pressmeddelande den 21 mars 2014:

Från och med idag, den 21 mars, kommer Humlegården Fastigheter att erbjuda sina kunder i Hagalund en kostnadsfri utökning av kollektivtrafiken, då man introducerar en klimatsmart elbuss särskilt för sina hyresgäster i området.

I Hagalund, beläget mellan Solna centrum och Karolinska sjukhuset, ligger sedan 1930-talet ett företagsområde. På sikt förväntas området gynnas av de planerade utbyggnaderna av Karolinska sjukhuset och Hagastaden, men kollektivtrafiken kunde vara bättre. Humlegården Fastigheter, den största fastighetsägaren i området, har bestämt sig för att problemet kräver en snabbare lösning. En elbuss, i fastighetsbolagets regi, kommer därför att köra i skytteltrafik mellan Solna centrum och Hagalund under rusningstid. Turen kommer att vara kostnadsfri för alla.

Bussen släpper inte ut några avgaser över huvud taget, och eftersom den laddas med el från förnybara energikällor blir det totala utsläppet i princip noll.

”Först och främst är det en tjänst till våra kunder, men vi ser det också som ett sätt att på sikt stärka områdets attraktionskraft, och som en del i vårt hållbarhetsarbete”, säger Humlegårdens vd Per-Arne Rudbert.

Elbussen har sin premiärtur idag och invigs av Pehr Granfalk. Efteråt hålls ett seminarium i Hagalunds företagsområde som handlar om Stockholmsregionens tillväxt och förbättrad kollektivtrafik där följande personer deltar i panelen:

Ylva Williams, vd, Stockholm Science City Foundation
Anders Lindström, vd, SL
Maria Rankka, vd, Stockholms Handelskammare
Tommy Persson, styrelseordförande, Humlegården Fastigheter
Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad
Torbjörn Svahn, vd, Svenska Skydd AB
Thomas Wehler, Site & IT Manager, Kancera AB
David Johansson, fastighetschef, Humlegården FastigheterRelaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer