Humlegården blickar upp mot rymden

Det finns många exempel på hur man lyfter frågan i verksamheten. Allt ifrån att hitta sätt att påverka i vardagen såsom Green Fingerprint, en webbapplikation där Humlegårdens hyresgäster kan följa sin elförbrukning i realtid, och därmed ges möjlighet att minska sin miljöpåverkan. Sedan flera år tillbaka har Humlegården även en elbuss som alla kan utnyttja gratis mellan Karlberg, St Eriksplan, Karolinska Institutet och Hagalund.

Det som dock inte är lika känt är att Humlegården även undersöker hur teknik som används inom rymdforskningen ska kunna tillämpas i deras fastigheter. Rebecka Yrlid är Hållbarhetschef på Humlegården och berättar mer om den spännande idén att bygga ett rymdcenter i Stockholm.

Hur kommer det sig att ni blickar upp mot rymden för att hitta nya tekniker och hållbarhetslösningar?

– Vårt hållbarhetsarbete spänner över ett brett område, där många insatser är kopplade till väletablerade frågor där vi är många som bidrar, exempelvis genom att införa tekniska lösningar för energieffektivisering, miljöcertifieringar av våra fastigheter och genom vårt medlemskap i Stockholms klimatpakt. För oss är det också viktigt att vara nytänkande och försöka finna samarbeten som kan ge resultat på både kort och lång sikt. Det är här rymden kommer in i bilden, säger Yrlid.

Hon fortsätter.

– Vi ser ett behov av att börja samarbeta med andra branscher och andra aktörer för att hitta nya lösningar på dagens och framtidens behov och utmaningar. Den ökande urbaniseringen, som innebär att en ökande befolkning ska samsas på allt mindre yta, har stora likheter med de utmaningar som finns inom rymdforskning, vilket vi fick upp ögonen för när vi träffade Cecilia Hertz från Umbilical Design för ett par år sedan. Några av de stora utmaningarna man ställs inför i ett rymdprojekt är bland annat produktion av mat, vattenrening, transporter, energi och behovet av hållbara material. Hållbarhetsarbetet och de utmaningar som mänskligheten står inför kräver ett helt annat förhållningssätt än tidigare och det behövs fler exempel på samarbeten över branscherna för att utvecklingen ska gå framåt. Så att blicka upp mot rymden kanske inte är så märkligt när allt kommer omkring?

Hur går ni tillväga rent praktiskt för att hitta dessa lösningar?

– Tillsammans med Umbilical Design har vi haft ett antal workshops med vår personal, som har stora kunskaper kring förvaltningen och utvecklingen av fastigheter, och även andra samarbetspartners där vi tillsammans definierat framtidens behov och utmaningar utifrån vårt perspektiv och vår verksamhet. Därefter har vi kunnat nyttja det nätverk som finns både inom ESA (European Space Agency) och NASA för att kartlägga vilka forsknings- och utvecklingsprojekt som pågår i världen. Och när vi funnit projekt, exempelvis utveckling av ett nytt material, så testar vi det i liten skala och utökar användningen när vi ser att det fyller funktionen på ett bra sätt. Det kan också vara så att man bara genom att jämföra hur vissa moment hanteras redan idag, exempelvis på en rymdfärja och i en fastighet, kan komma i nya tankebanor och se frågan ur ett nytt perspektiv.

Är det bara för nya projekt eller vävs detta även in i ert befintliga fastighetsbestånd?

– Vi strävar efter att alla våra nya fastigheter ska uppnå högsta miljöklass. Den största utmaningen och därmed den största potentialen för nya material ligger i det befintliga beståndet eftersom det utgör den allra största andelen fastigheter i vårt samhälle. Därför har det varit viktigt att hela tiden hitta material och tekniker som inte enbart kan användas vid nyproduktion utan även kan implementeras i befintliga fastigheter när vi bygger om eller förändrar.

Är det genom denna koppling till rymden som ni även blivit involverad i idén till ett rymdcenter i Hagastaden och vad är det för något?

– Det stämmer. Genom vårt intresse för de hållbara lösningar som kan hämtas från rymden och samarbetet med Umbilical Design uppstod idén om ett rymdcenter i Stockholm. Tillsammans med Umbilical Design, konsultföretaget ÅF, KTH och vänföreningen Christer Fuglesang Space Center har vi inlett ett samarbete för att titta på möjligheten att uppföra en byggnad som samlar aktörer och fungerar som en gemensam plattform för lärande, arbete, möten och boende. Allt under ett tak och med en stark koppling till rymden. Genom att uppföra en byggnad av detta slag skulle vi verkligen etablera Sverige som ett land med stort rymdtekniskt kunnande och ta nästa steg i utvecklingen av Stockholm som en universitetsstad, en hållbar stad och en turistdestination i världsklass, säger Rebecka Yrlid.

Denna intervju har tidigare publicerats på www.stockholm-life.se, en verksamhet som drivs av Stiftelsen Stockholm Science City (SSCi). Stockholm Life är ett nav för forskning och utveckling inom life science i Hagastaden, området där Solna möter Stockholm. Platsen är redan idag ett kraftfullt centrum där akademisk kunskap, företag samt hälso- och sjukvården samarbetar för att bidra till bättre hälsa och livskvalitet. Nu pågår en satsning som syftar till att göra Stockholm Life till en ledande life science-arena. Relaterade artiklar
Porträtt: Clas Boudrie, Jessica Wahlberg

Lyckat återbruksprojekt av armaturer i Greenhouse skapar minskat klimatavtryck

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I arbetet med Greenhouse i Solna strand har detta...

Läs mer


Humlegården nominerade till Laddguldet 2022

Under de senaste två åren har Humlegården ökat takten i utökningen av laddstationer vid fastigheterna, ett viktigt steg i arbetet med att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle. Nu har...

Läs mer


Res miljövänligt med elhybridbåten Movitz

Vi erbjuder ett smidigt och miljövänligt alternativ för dig som pendlar mellan Stockholm och Solna strand. Genom vårt samarbete med Arkipelag Rederi reser Humlegårdens hyresgäster gratis med...

Läs mer