Nya tekniken som pressar ner elförbrukningen

Resurseffektivitet är en central fråga i arbetet med att förvalta en fastighet. Humlegården funderade över hur man kunde hjälpa sina hyresgäster i arbetet med att sänka energiförbrukningen i kontorslokalerna. Lösningen blev en skräddarsydd webbapplikation – Green Fingerprint.

– Vårt mål med Green Fingerprint är att öka medvetenheten bland våra kunder och inspirera dem till att göra aktiva val som leder till en minskad elförbrukning, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården.

Näringslivet har en viktig roll att spela i arbetet med att nå miljömålen. Enligt uträkningar står kontorsfastigheter för cirka fem procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige, men det finns stor potential att minska energiförbrukningen.

Om alla kontorsfastigheter varje år skulle minska sin energiförbrukning med 20 till 25 procent, skulle det bli omkring 4 TWh – vilket motsvarar produktionen vid ett större kraftverk. Här såg Humlegården en möjlighet. Bolaget arbetar kontinuerligt med energieffektivisering i sina fastigheter. Nu ville man addera en tjänst som skapade engagemang och intresse för frågan bland kunderna.

Applikation ska hjälpa hyresgästerna

Den första versionen av Green Fingerprint lanserades redan 2012. Nu har Humlegården vidareutvecklat applikationen i samarbete med Doberman, en av Sveriges främsta designbyråer. Med verktyget kan kunderna följa sin elförbrukning i realtid, och se vad det motsvarar i koldioxidutsläpp. Man får även tips på hur förbrukningen kan optimeras. En viktig utgångspunkt i arbetet med den nya versionen var att sätta användarvänligheten i fokus, och flera kunder har bidragit med sin feedback under utvecklingen. Nu presenteras hårda data på ett innovativt sätt, med en vacker och lättförståelig visualisering.

– Hållbarhetsarbetet i våra fastigheter bygger till stor del på ett samarbete mellan oss och våra kunder. Många delar är självklara, som att erbjuda bra återvinningsrum och arbeta med resurssnåla och effektiva lösningar. Digitaliseringen skapar stora möjligheter och Green Fingerprint är ett utmärkt exempel på detta, menar Rebecka Yrlid.

Genom applikationen hoppas Humlegården kunna hjälpa sina kunder i det viktiga klimatarbetet. Sedan juni 2014 är större bolag omfattade av ett lagkrav om energikartläggning. I Green Fingerprint finns därför också en funktion som skapar energirapporter.

Möjlighet att förändra beteenden

Appen har bland annat en funktion som visar energiförbrukningen under hela dygnet, även efter kontorstid vilket Humlegården hoppas kan användas för att initiera en beteendeförändring. Enkla åtgärder som att efter kontorstid stänga av datorer och skärmar, samt släcka lampor kan ha stor betydelse för kontorets energiförbrukning. Green Fingerprint gör det också möjligt att jämföra elförbrukningen med andra kunder som är anslutna. Genom applikationen kan Humlegården bidra till kundens hållbarhetsarbete och kommer ännu närmre vardagen och verksamheten.

– Jag tror att de allra flesta är mycket medvetna om återvinning och energifrågor när det gäller sitt hem, men det är kanske inte lika självklart att släcka lampan när man lämnar ett konferensrum på sin arbetsplats. Green Fingerprint lyfter fram flera enkla tips av det slaget och vi hoppas kunna bidra till en beteendeförändring, säger Rebecka Yrlid.

Vill du veta mer om Green Fingerprint? Läs här.Relaterade artiklar
Porträtt: Clas Boudrie, Jessica Wahlberg

Lyckat återbruksprojekt av armaturer i Greenhouse skapar minskat klimatavtryck

Att se till att så mycket som möjligt kan återbrukas, återvinnas och upcyclas är en mycket central fråga när befintliga fastigheter ska utvecklas. I arbetet med Greenhouse i Solna strand har detta...

Läs mer


Humlegården nominerade till Laddguldet 2022

Under de senaste två åren har Humlegården ökat takten i utökningen av laddstationer vid fastigheterna, ett viktigt steg i arbetet med att bidra till ett grönare och mer hållbart samhälle. Nu har...

Läs mer


Res miljövänligt med elhybridbåten Movitz

Vi erbjuder ett smidigt och miljövänligt alternativ för dig som pendlar mellan Stockholm och Solna strand. Genom vårt samarbete med Arkipelag Rederi reser Humlegårdens hyresgäster gratis med...

Läs mer