Nya tekniken som pressar ner elförbrukningen

Resurseffektivitet är en central fråga i arbetet med att förvalta en fastighet. Humlegården funderade över hur man kunde hjälpa sina hyresgäster i arbetet med att sänka energiförbrukningen i kontorslokalerna. Lösningen blev en skräddarsydd webbapplikation – Green Fingerprint.

– Vårt mål med Green Fingerprint är att öka medvetenheten bland våra kunder och inspirera dem till att göra aktiva val som leder till en minskad elförbrukning, säger Rebecka Yrlid, hållbarhetschef på Humlegården.

Näringslivet har en viktig roll att spela i arbetet med att nå miljömålen. Enligt uträkningar står kontorsfastigheter för cirka fem procent av utsläppen av växthusgaser i Sverige, men det finns stor potential att minska energiförbrukningen.

Om alla kontorsfastigheter varje år skulle minska sin energiförbrukning med 20 till 25 procent, skulle det bli omkring 4 TWh – vilket motsvarar produktionen vid ett större kraftverk. Här såg Humlegården en möjlighet. Bolaget arbetar kontinuerligt med energieffektivisering i sina fastigheter. Nu ville man addera en tjänst som skapade engagemang och intresse för frågan bland kunderna.

Applikation ska hjälpa hyresgästerna

Den första versionen av Green Fingerprint lanserades redan 2012. Nu har Humlegården vidareutvecklat applikationen i samarbete med Doberman, en av Sveriges främsta designbyråer. Med verktyget kan kunderna följa sin elförbrukning i realtid, och se vad det motsvarar i koldioxidutsläpp. Man får även tips på hur förbrukningen kan optimeras. En viktig utgångspunkt i arbetet med den nya versionen var att sätta användarvänligheten i fokus, och flera kunder har bidragit med sin feedback under utvecklingen. Nu presenteras hårda data på ett innovativt sätt, med en vacker och lättförståelig visualisering.

– Hållbarhetsarbetet i våra fastigheter bygger till stor del på ett samarbete mellan oss och våra kunder. Många delar är självklara, som att erbjuda bra återvinningsrum och arbeta med resurssnåla och effektiva lösningar. Digitaliseringen skapar stora möjligheter och Green Fingerprint är ett utmärkt exempel på detta, menar Rebecka Yrlid.

Genom applikationen hoppas Humlegården kunna hjälpa sina kunder i det viktiga klimatarbetet. Sedan juni 2014 är större bolag omfattade av ett lagkrav om energikartläggning. I Green Fingerprint finns därför också en funktion som skapar energirapporter.

Möjlighet att förändra beteenden

Appen har bland annat en funktion som visar energiförbrukningen under hela dygnet, även efter kontorstid vilket Humlegården hoppas kan användas för att initiera en beteendeförändring. Enkla åtgärder som att efter kontorstid stänga av datorer och skärmar, samt släcka lampor kan ha stor betydelse för kontorets energiförbrukning. Green Fingerprint gör det också möjligt att jämföra elförbrukningen med andra kunder som är anslutna. Genom applikationen kan Humlegården bidra till kundens hållbarhetsarbete och kommer ännu närmre vardagen och verksamheten.

– Jag tror att de allra flesta är mycket medvetna om återvinning och energifrågor när det gäller sitt hem, men det är kanske inte lika självklart att släcka lampan när man lämnar ett konferensrum på sin arbetsplats. Green Fingerprint lyfter fram flera enkla tips av det slaget och vi hoppas kunna bidra till en beteendeförändring, säger Rebecka Yrlid.

Vill du veta mer om Green Fingerprint? Läs här.Relaterade artiklar

Humlegården deltar i Earth Hour

Earth Hour startade för drygt 10 år sedan som en enkel symbolhandling för klimatet. Med åren har initiativet vuxit stort och engagerar idag miljoner människor världen över. Lamporna släcks ner som ...

Läs mer


Så gör vi staden grönare

Alla väntar ivrigt på våren, och så även Humlegårdens drygt 200 000 honungsbin. Det hela började som ett initiativ från en engagerad medarbetare men blev snabbt ett uppskattat inslag inom hela...

Läs mer


Humlegården testar uppkopplade, intelligenta hissar i pilotprojekt

Upplevelse av ett kontor börjar många gånger redan i fastighetens entré. På Humlegården strävar vi efter att leverera en hög servicenivå i alla delar av kundupplevelsen. När vi fick möjlighet att s...

Läs mer