Grow i Solna strand nominerat till Kasper Salin-priset

Den nya kontorsfastighet Grow i kvarteret Stenhöga i Solna strand har nominerats till Kasper Salin-priset 2019. Humlegården har gjort stora satsningar i Solna strand de senaste åren, med syfte att skapa en dynamisk och attraktiv stadsmiljö med moderna, högkvalitativa kontor. Långsiktighet och hållbarhet var två viktiga utgångspunkter i arbetet med Grow, som stod klart för inflyttning i augusti 2019. Arkitekter är Tham & Videgård.

Kontorslokaler utöver det vanliga

I Grow kombineras omsorgsfullt gestaltade miljöer, mötesplatser samt service och tjänster som underlättar vardagen. Här står mötet mellan människor och flexibilitet för verksamheterna i centrum. De långa korridorerna lyser med sin frånvaro. Genom innovativa planlösningar, stora ljusinsläpp, utblickar åt flera håll och gröna takterrasser skapas en trivsam miljö. Omsorg om detaljerna och satsningen på gedigna material bidrar till en hållbar, attraktiv och funktionell miljö. Ett exempel är fasadens handgjorda tegel som murats upp på plats. Arkitekter är Tham & Videgård.

Juryns motivering: ”Som tillägg i en stadsdel under utbyggnad markerar kontorsbyggnaderna en central punkt i kvarteret. Arkitekten skapar stora urbana och rumsliga kvaliteter med få baksidor genom tydligt skulpterade volymer, i en för platsen väl avvägd skala. Att röra sig genom kvarteret blir på så sätt behagligt och trivsamt. Byggnadernas fasader i ljust tegel har murats på plats med stor hantverksskicklighet och med genomarbetade, eleganta detaljer i exempelvis entrépartier och fönsternischer. En större huskropp i två volymer bryts skickligt ned i enheter, dels för att skapa fler hörnlägen och goda ljusförhållanden för inre arbetsplatser, dels för att få ett antal större takterrasser och utblickar. Alla tak nyttjas konsekvent. De tillgängliggörs och ger på ett okomplicerat sätt stor kvalitet till brukarna. I vardera huvudvolym har arkitekten skapat ett generöst trapphus med stor omsorg om detaljer. Det fungerar som vertikal nod och länk mellan olika arbetsplatser. Höga krav på hållbarhet präglar byggnaden, som lågmält och stilsäkert har ambitionen att hålla över lång tid.”

- Vi är glada och stolta över nomineringen. För oss är hållbarhet och långsiktighet två viktiga ledord som präglar vårt sätt att utveckla de platser där vi är verksamma. Vår ambition med Grow är att skapa en miljö där våra kunder ges de bästa möjliga förutsättningarna i sin vardag. En plats som främjar mötet mellan människor, som är flexibel och kan förändras över tid. Viktigt är också bidraget till stadsmiljön, där vi vill att våra fastigheter ska utgöra positiva tillskott avseende såväl funktion och kvalitet som upplevelsen av platsen, säger Anneli Jansson, vd på Humlegården.

Fotograf: Åke E:son LindmanFotograf: Åke E:son Lindman

Hållbarhet och hälsa i fokus

Humlegården satte siktet på högsta möjliga miljöcertifiering och Grow certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. På taket finns solceller vars elproduktion motsvarar full laddning till cirka 40 elbilar per dag. Här finns även fyra gröna takterrasser om totalt 600 kvm varav två även innehåller orangerier som hyresgästerna kan nyttja. Tillsammans med Bee Urban har man även påbörjat arbetet med att tillföra grönytor med möjlighet för boplatser för fåglar och insekter.

I ekbacken strax intill Grow har ett utegym etablerats, som är tillgängligt för allmänheten. Den som cykelpendlar till jobbet kan se fram emot vad som kanske är Solnas finaste cykelparkering. Entrén till garaget sker genom en paviljong på innergården. Här finns cirka 320 platser och det erbjuds både möjlighet att ladda elcyklar och tillgång till ett ”cykel-SPA” där man kan tvätta, meka och pumpa däcken. Hållbarhet är även ett ledord för restaurang K-Märkt som återfinns i entréplanet. K-märkt arbetar efter en princip de kallar WFFW, We Fight Food Waste, som innebär att man strävar efter att förena volym med kvalitet, att laga god, nyttig och gärna grön mat.

Fotograf: Åke E:son LindmanFotograf: Åke E:son Lindman

Fastigheten är fullt uthyrd

Grow består av cirka 25 000 kvm uthyrningsbar yta. Intresset för lokalerna har varit stort och fastigheten är fullt uthyrd och alla hyresgäster har flyttat in. Här återfinns Arbetsförmedlingens Huvudkontor, Qlik, Technopolis co-workingkoncept UMA Workspace, Key Solution, DNV GL samt restaurang K-Märkt. Nyligen presenterade Humlegården nästa steg i utvecklingen av det aktuella stråket - det nya kvarteret Origo som ska erbjuda 50 000 kvm kontor, stora takterrasser och ett svårslaget utbud av restauranger, service och smarta tjänster.

Läs mer om Kasper Salin-priset i pressmeddelandet från Sveriges Arkitekter här.Relaterade artiklar

Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

Läs mer


Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

Läs mer


Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

Läs mer