Humlegården deltar i samverkansprojekt som ska minska effekterna av skyfall

Linnéstatyn i Humlegården. Foto: Östermalms stadsdelsförvaltning

Den 22 oktober beslutade Östermalms stadsdelsnämnd att i samarbete med Humlegården Fastigheter rusta Stockholms gröna lunga, Humlegården, för att klara av framtida skyfall bättre. Initiativet är en del av stadsdelens arbete med att öka sin samverkan med näringslivet i trygghets- och hållbarhetsfrågor. Som fastighetsägare är vi en del av staden och ser samarbetet som ett sätt att bidra till omhändertagandet och utvecklingen av parken.

Humlegården är en långsiktig fastighetsägare och vi arbetar ständigt för att förvalta och utveckla våra byggnader på bästa sätt, samtidigt som vi även bidrar till stadsmiljön i de områden där vi verkar. Östermalms stadsdelsförvaltning har tagit initiativ till en satsning som syftar till att rusta Humlegården, en av Stockholms äldsta och största parkområden, för att klara framtida skyfall på ett bättre sätt. Humlegården Fastigheter bidrar med delfinansiering i projektet, som påbörjas vintern 2020/2021 och beräknas vara klart sommaren 2021.

– Som fastighetsägare är vi en del av staden och vi vill bidra till utvecklingen av de platser där vi är verksamma. Vi tror att det är genom samverkan man når det bästa resultatet, särskilt i frågor som rör klimat och stadsmiljö – två ämnen där det är tydligt att en part inte kan göra allt, men att man kan uppnå desto mer tillsammans. Vi är glada över att kunna stödja ett projekt som så tydligt bidrar till omhändertagandet och utvecklingen av en betydelsefull plats i Stockholm, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

Skyfallsmagasin ska minska effekterna av hundraårsregn

Inom EU-projektet Clarity, där Stockholm är en av deltagarna, har man kartlagt hur Stockholm kan komma att påverkas av ett så kallat hundraårsregn. Vid dessa kraftiga skyfall räknar man med en regnmängd om 55 millimeter under en timma. Kartläggningen visar att det i händelse av ett hundraårsregn förväntas rinna mycket stora vattenmängder genom Humlegården, via Linnéstatyn och vidare ner till Stureplan och Birger Jarlsgatan. För att minska risken för ett sådant scenario har parkmiljöavdelningen inom Östermalms stadsdelsförvaltning initierat en rad åtgärder. Ett skyfallsmagasin kommer att byggas under Linnéplanteringen och angränsande grusytor för att fördröja regnvatten och därigenom minska flödet genom parken. Arbetet ligger i linje med den skyfallsstrategi som Stockholms stad nu håller på att ta fram.

Samverkan för att öka stadens motståndskraft

Humlegården äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Stockholmsområdet, varav flera är belägna i direkt anslutning till parken. Att begränsa effekterna av skyfall och andra typer av extremväder är en viktig del i arbetet med att skapa robusta byggnader och en motståndskraftig stadsmiljö. Humlegården ser även sitt deltagande i projektet som ett sätt att bidra till FN:s Globala mål för hållbar utveckling, som bolaget valt att se som en viktig ledstjärna för hållbarhetsarbetet.

Fastighetsbranschen bjuds in till seminarium

Östermalms stadsdelsförvaltning och Humlegården kommer att dela med sig av erfarenheterna från projektet genom ett seminarium, för att förmedla kunskapen till fler fastighetsbolag och andra aktörer som är intresserade av ämnet.

– Hundraårsregn är en fråga som påverkar oss alla. Tillsammans med övriga parter i projektet ska vi arrangera ett seminarium om skyfallsprojektet. Vi hoppas att vi genom att lyfta fram ämnet kan skapa en bra diskussion om hur vi tillsammans kan se till att det sker fler initiativ för att öka stadens motståndskraft, säger Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling på Humlegården Fastigheter.

Vill du veta mer? Kontakta oss gärna.

Mattias Svensson, Chef Hållbar utveckling, Humlegården Fastigheter
E-mail: mattias.svensson@humlegarden.se

Therese Rosén, Chef för parkmiljöavdelningen, Östermalms stadsdelsförvaltning
E-mail: therese.rosen@stockholm.se

Fredrik Ekroth, Landskapsarkitekt vid parkmiljöavdelningen, Östermalms stadsdelsförvaltning
E-mail: fredrik.ekroth@stockholm.se

Foto: Linnéstatyn i Humlegården, Östermalms stadsdelsförvaltningRelaterade artiklar

Humlegården och Brunswick går framåt – i cirklar

Cirkularitet handlar om att minska resursslöseri och utsläpp genom att nyttja material och produkter så länge som möjligt, bland annat genom återbruk. Det är en nyckelfaktor för att nå en hållbar...

Läs mer


Humlegården bland de bästa i kartläggning av arbetsvillkor

Humlegården deltar i Nyckeltalsinstitutets kartläggning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, som studerar arbetsvillkoren i svenskt näringsliv. I årets upplaga hamnar bolaget återigen högt upp i rankninge...

Läs mer


Stockholms hemligaste krog öppnar i Hagastaden

Nu gläntar Restaurang ART på dörren och bjuder in till en hemlighetsfull matupplevelse – inspirerad av Europas mytomspunna speakeasy-krogar. Välkommen in i Roy Bråthens annorlunda universum i hjärt...

Läs mer