Humlegården presenterar stabilt resultat

Pressmeddelande den 24 februari 2021:

Under 2020 har vi förbättrat våra nyckeltal och stärkt vår kreditvärdighet. Trots pandemins effekter ser vi tillbaka på ett starkt år. Det är frukterna av en stark kundportfölj, en bra positionering och ett långsiktigt arbete med fokus på kassaflöde, lönsamhet och hållbarhet.

Året i korthet
(Jämförelsetalen avser januari–december 2019)

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 587 mkr (1 355), en ökning med 17 procent.
 • Hyresnivåerna i omförhandlade avtal ökade i genomsnitt 20 procent.
 • Uthyrningsgraden inklusive tecknade men inte inflyttade hyresavtal uppgick till 92 procent.
 • Driftöverskottet ökade med 19 procent till 1 206 mkr (1 015).
 • Överskottsgraden uppgick till 76 procent (75).
 • Finansnettot uppgick till -235 mkr (-147), vilket beror på ökad skuldvolym.
 • Förvaltningsresultatet ökade med 12 procent och uppgick till 920 mkr (819).
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 35 735 mkr. Orealiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 612 mkr (3 205), vilket är en ökning med 1,7 procent sedan räkenskapsårets början.
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 121 mkr (3 141).
 • Substansvärdet per aktie ökade med 7,1 procent (22,8).


  – Vi ser tillbaka på ett år som saknar motstycke i modern tid, där pandemin präglat samhället på många sätt. Trots utmanande tider har vi levererat ett bra resultat. Våra nyckeltal är stabila och vi fortsätter visa ett starkt förvaltningsresultat och ett ökat substansvärde, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården.

  – Pandemin har påskyndat digital utveckling, men också tydliggjort och stärkt kontorets roll. Betydelsen av kontorets kvalitet, funktion och attraktivitet har blivit mer uttalad. En helt grundläggande insikt är att värdet på våra hus bygger på att det finns människor som jobbar i dem. Med den utgångspunkten blir det tydligt att vi som fastighetsägare behöver bli ännu bättre på att förstå hur vi kan hjälpa våra kunder med betydligt mer än att tillhandahålla tak och fyra väggar. Humlegården behöver aktivt vara med och påverka vilken service och vilka tilläggstjänster som våra kunder erbjuds i våra lokaler. Vi har riktigt bra förutsättningar, med rätt kundbas och rätt platser, säger Anneli Jansson.

  Klicka här för att ta del av Humlegårdens bokslutskommuniké januari-december 2020.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Anneli Jansson, Vd
  E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se 
  Tel: 08-678 92 01

  Mikael Andersson, CFO
  E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se 
  Tel: 08-678 92 19Relaterade artiklar

Fortsatt ökat förvaltningsresultat när Humlegården summerar det första kvartalet

Den fortsatta turbulensen i omvärlden präglar även årets första kvartal. Trots en utmanande marknad levererar Humlegården ökade hyresintäkter och en positiv utveckling av förvaltningsresultatet.   

Läs mer


Bevara för framtiden

Mitt i det som idag kallas Hagalunds arbetsplatsområde återfinns Nya Centralskolan. Ritad av den välrenommerade arkitekten David Lundegårdh och invigd 1902, representerar den gamla skolbyggnaden en...

Läs mer


Åsa Röhs och Lars Hallkvist till Humlegårdens styrelse

I samband med Humlegårdens bolagsstämma i april 2024 valdes Åsa Röhs och Lars Hallkvist in som nya styrelseledamöter. 

Läs mer