Humlegården vinner markanvisningstävlingen för Klara City View

Pressmeddelande den 20 september 2021:

Nu står det klart att Humlegården har vunnit markanvisningstävlingen avseende Klara City View. Läget intill Centralstationen och Waterfront är ett av Stockholms bästa. Här är målsättningen att uppföra kommersiella lokaler om cirka 15 000 kvm med fokus på kontor.

Med cirka 200 meter till Centralstationen samt cykelstråk och Klarastrandsleden strax intill kunde läget inte vara bättre. Klara City View kommer även bli ett starkt tillskott i det spännande sammanhang som skapas genom utvecklingen av västra city.

Den nya bebyggelsen möjliggörs genom att Stockholms stad däckar över delar av Klarastrandsleden. Genom projektet skapas en ny länk och strandpromenaden längsmed Klara Sjö blir mer tillgänglig. Humlegårdens ambition är att göra en idag anonym plats till en trygg och levande stadsmiljö, för både de som arbetar där och de som besöker platsen.

− Klara City View utmärks genom läget, som tveklöst är ett av Stockholms absolut bästa. Här ser vi en sällsynt möjlighet att tillföra värden till platsen som bidrar till staden och stockholmarna. Konkurrensen har varit hård i denna markanvisningstävling och vi är glada över att Humlegården blivit utvalda. Nu börjar en spännande resa, där vi tillsammans med Stockholms stad ska ta nästa steg i arbetet med att definiera den plan som ska göra Klara City View till en av Stockholms mest intressanta och attraktiva platser, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

− Intresset för tävlingen, som genomfördes i våras, har varit stort. Vi hade över 40 intresseanmälningar från både nationella och internationella aktörer innan tävlingen startade. Av dessa lämnade åtta aktörer in ett anbud. Vi ser fram emot att samarbeta med Humlegården kring en utveckling av denna centrala plats, det kan bli något mycket fint här, säger Victoria Grönros Zimmerman, projektledare på Stockholms stads exploateringskontor.

Fokus på hållbara och attraktiva stadsmiljöer
Humlegården är en av de största aktörerna inom Stockholms kontorsmarknad och äger och förvaltar cirka 60 fastigheter i Stockholms innerstad och i Solna. Genom en ansvarsfull förvaltning, hög kvalitet i nyproduktionen och samverkan med andra aktörer bidrar vi till stadens utveckling. Humlegården är långsiktiga i arbetet med de stadsmiljöer där bolaget är verksamt och strävar mot att skapa hållbara och attraktiva platser med människan i fokus. Utvecklingen av en plats sker utifrån en helhetssyn som även omfattar det som gör ett kvarter levande och intressant, såsom restauranger, service och det man kallar livet mellan husen.

Stor erfarenhet av fastighetsutveckling och nyproduktion
Humlegården är en aktiv fastighetsägare som med fokus på kvalitet och långsiktighet ständigt utvecklar det befintliga fastighetsbeståndet, där flera av byggnaderna är välkända inslag i stadsbilden. Humlegården står även bakom flera stora nyproduktionsprojekt, däribland Swedbanks HQ i Sundbyberg och kontorsfastigheten Grow i Solna strand, som båda rönt stor uppmärksamhet. I arbetet med de platser där Humlegården är verksamma är utgångspunkten att ge kunderna de bästa möjliga förutsättningarna och skapa platser där man vill vara och dit man vill återkomma. I Stockholms innerstad har Humlegården bidragit i utvecklingen av flera viktiga stråk, däribland Nybrogatan, som utvecklats till en självklar destination i Stockholm.

Beslut om markanvisningen förväntas tas i exploateringsnämnden den 30 september 2021. Därefter inleds arbetet med att utveckla planen för projektet. Ambitionen är att i nära samråd med Stockholms stad påbörja parallella uppdrag under 2022, för att därefter starta detaljplanearbetet. Preliminär byggstart sker 2028.

För mer information, vänligen kontakta:
Anneli Jansson
Vd, Humlegården Fastigheter
Tel: 08-678 92 01
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se

Anna Kullendorff
Affärsutvecklingschef, Humlegården Fastigheter
Tel: 08-678 90 35
E-mail: anna.kullendorff@humlegarden.se

Foto: Lennart Johansson, Stockholms stadRelaterade artiklar

Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens...

Läs mer


Humlegården välkomnar Brunswick Real Estate

Den nordiska fastighetsinvesteraren Brunswick ville skapa en dynamisk mötesplats där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas – House of Brunswick. Valet föll på...

Läs mer


Standard & Poor’s stärker Humlegårdens betyg: BBB+ positive outlook

Humlegårdens rating, BBB+, har bekräftats av Standard & Poor’s som också stärker betyget från stable outlook till positive outlook. Utöver Humlegården har endast ett fastighetsbolag i Europa erhåll...

Läs mer