Humlegården medverkar i branschinitiativ för att säkra hållbara leverantörer

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete fokuserar på uppföljningen av våra leverantörer inom områden såsom arbetsrätt, miljö och affärsetik. Tillsammans med fem stora fastighetsägare och Position Green har vi tagit initiativ till en satsning som ska underlätta för fastighetsbolag att säkra hållbara leverantörer.

Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled (även benämnt som FIHL), initierades år 2020 i syfte att utveckla en samordnad leverantörsuppföljning och enat tillvägagångssätt för en effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter för leverantörer till fastighetssektorn.

Bakom initiativet står fastighetsbolagen Humlegården, Atrium Ljungberg, Corem Property Group, Fabege, Hufvudstaden, AMF Fastigheter och Position Green. Målet med samarbetet är att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus och skapa synergier mellan olika aktörers hållbarhetsarbete.

– Vi påbörjade vårt arbete med att utveckla struktur och systematik för uppföljningen av våra leverantörer under 2019. Detta är ett område där det är tydligt att man når störst effekt genom samverkan. Därför är vi nu mycket glada över att vara en del av detta branschinitiativ, som ger oss möjlighet att bidra till bättre arbetsvillkor och säkerställa att kraven efterlevs, säger Mattias Dahlberg, Chef Teknik på Humlegården.

Digital plattform utgör navet
Hållbarhetsuppföljningen görs i samarbete med Position Green, vars digitala produkt används för att samla in, konsolidera, strukturera och visualisera information i syfte att bedöma leverantörernas hållbarhetsarbete.

– Vi på Position Green tror att samarbete mellan aktörer är en förutsättning för att kunna öka näringslivets omställningstakt. Att sex av Sveriges största fastighetsägare nu tagit fram ett gemensamt ramverk för leverantörsuppföljning visar att det går, konstaterar Agnes Holm Hedberg, Sustainability Platform Manager på Position Green.

Fler fastighetsbolag är välkomna att ansluta
Initiativet har sedan 2020 varit under utveckling. Nu är projektet redo att lanseras och fler fastighetsbolag bjuds in till att delta enligt en tydlig metodik som utgår från en gemensam enkätuppföljning. Målsättningen är att kunna klassificera leverantörer utifrån olika riskfaktorer, men även premiera de som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor. Resultatet delas mellan anslutna medlemmar vilket förenklar och effektiviserar leverantörsuppföljningen.

– Vi ser samarbetet med andra fastighetsägare som ett viktigt steg i vårt gemensamma ansvar om att ha en kontrollerad och hållbar leverantörskedja, säger Mikael Andersson, CFO på Humlegården.Relaterade artiklar

Humlegården lanserar uppdaterat grönt ramverk med anpassning mot EU-taxonomin

Redan 2021 klassades all Humlegårdens finansiering som grön och under 2023 introducerades även ett nytt ramverk för hållbarhetslänkad finansiering. Nu tas ytterligare ett steg mot bolagets...

Läs mer


Humlegården bibehåller starka nyckeltal och hög kreditvärdighet

Trots utmaningar i omvärlden kan vi se tillbaka på ett år där vi lyckas bibehålla en robust position och ett starkt förvaltningsresultat. En stabil finansiell ställning gör att vi har ett fortsatt...

Läs mer


Hållbarhet i fokus när Brunswick Real Estate flyttar in hos Humlegården

Nu slås portarna upp till bolagets nya huvudkontor på Brunnsgatan 2. I arbetet med de nya lokalerna har en strävan mot cirkularitet varit centralt. Tillsammans har Humlegården och Brunswick skapat ...

Läs mer