Humlegården medverkar i branschinitiativ för att säkra hållbara leverantörer

En viktig del i vårt hållbarhetsarbete fokuserar på uppföljningen av våra leverantörer inom områden såsom arbetsrätt, miljö och affärsetik. Tillsammans med fem stora fastighetsägare och Position Green har vi tagit initiativ till en satsning som ska underlätta för fastighetsbolag att säkra hållbara leverantörer.

Fastighetsbranschens Initiativ för Hållbara Leverantörsled (även benämnt som FIHL), initierades år 2020 i syfte att utveckla en samordnad leverantörsuppföljning och enat tillvägagångssätt för en effektiv uppföljning av hållbarhetsaspekter för leverantörer till fastighetssektorn.

Bakom initiativet står fastighetsbolagen Humlegården, Atrium Ljungberg, Corem Property Group, Fabege, Hufvudstaden, AMF Fastigheter och Position Green. Målet med samarbetet är att stärka branschens gemensamma hållbarhetsfokus och skapa synergier mellan olika aktörers hållbarhetsarbete.

– Vi påbörjade vårt arbete med att utveckla struktur och systematik för uppföljningen av våra leverantörer under 2019. Detta är ett område där det är tydligt att man når störst effekt genom samverkan. Därför är vi nu mycket glada över att vara en del av detta branschinitiativ, som ger oss möjlighet att bidra till bättre arbetsvillkor och säkerställa att kraven efterlevs, säger Mattias Dahlberg, Chef Teknik på Humlegården.

Digital plattform utgör navet
Hållbarhetsuppföljningen görs i samarbete med Position Green, vars digitala produkt används för att samla in, konsolidera, strukturera och visualisera information i syfte att bedöma leverantörernas hållbarhetsarbete.

– Vi på Position Green tror att samarbete mellan aktörer är en förutsättning för att kunna öka näringslivets omställningstakt. Att sex av Sveriges största fastighetsägare nu tagit fram ett gemensamt ramverk för leverantörsuppföljning visar att det går, konstaterar Agnes Holm Hedberg, Sustainability Platform Manager på Position Green.

Fler fastighetsbolag är välkomna att ansluta
Initiativet har sedan 2020 varit under utveckling. Nu är projektet redo att lanseras och fler fastighetsbolag bjuds in till att delta enligt en tydlig metodik som utgår från en gemensam enkätuppföljning. Målsättningen är att kunna klassificera leverantörer utifrån olika riskfaktorer, men även premiera de som ligger i framkant vad gäller hållbarhetsfrågor. Resultatet delas mellan anslutna medlemmar vilket förenklar och effektiviserar leverantörsuppföljningen.

– Vi ser samarbetet med andra fastighetsägare som ett viktigt steg i vårt gemensamma ansvar om att ha en kontrollerad och hållbar leverantörskedja, säger Mikael Andersson, CFO på Humlegården.Relaterade artiklar

Humlegården välkomnar designfestivalen Stockholm Creative Edition till Hagastaden och Norra Station

Den 24–27 maj är det dags för årets upplaga av designfestivalen Stockholm Creative Edition. Till höjdpunkterna hör utställningen New Contemporary med fokus på unga formgivare samt Malmstensskolans...

Läs mer


Humlegården lanserar ramverk för hållbarhetslänkad finansiering

2017 emitterade Humlegården bolagets första gröna obligation och 2021 uppnåddes en viktig milstolpe, då all finansiering klassades som grön. Nu tas nästa steg genom lanseringen av ett nytt ramverk...

Läs mer


Stockholm Creative Edition till Norra Station

Den 24 maj öppnar Stockholm Creative Edition, den årliga designfestivalen som i år hålls för tredje gången. En av designveckans höjdpunkter är utställningen New Contemporary med fokus på unga...

Läs mer