Ny metod för hur man kan arbeta cirkulärt ska leda till mer hållbara kontor och fastigheter

Viktor Sandberg, Humlegården Fastigheter, och Linn Lindfred, Circularista. Foto: Emil Fagander

I dag står flera branscher inför en stor förändring — att fortsatt kunna erbjuda bra och relevanta lösningar till sina kunder samtidigt som de också behöver gå över till en klimatneutral produktion. Är det möjligt? Ja – men det kräver nya arbetssätt. Vi på Humlegården har utvecklat en metod för hur man kan arbeta cirkulärt när man bygger om eller bygger nytt. Resan mot klimatneutralitet är påbörjad och leder till mer flexibla och långlivade fastigheter och lokaler, som även bidrar till hyresgästernas hållbarhetsarbete.

Hos de flesta fastighetsbolag orsakas större delen av klimatpåverkan av materialåtgången i nybyggnation och ombyggnation av befintliga fastigheter och lokaler. Man måste därmed effektivisera sin materialhantering i projekten för att kunna sänka sin klimatpåverkan.

Humlegårdens klimatfärdsplan guidar oss mot vårt mål om att vara klimatneutrala senast 2045. Planen bygger på tre delar: klimatmål som är vetenskapligt validerade enligt Science Based Targets, ett hållbarhetsprogram som sätter ramarna för nyproduktionsprojekt samt cirkulära principer.

En cirkulär strategi visar vägen

Den cirkulära omställningen är en central fråga inom bygg- och fastighetsbranschen, som står för cirka 20 procent av Sveriges klimatpåverkan. Vi har tagit fram en cirkulär strategi som består av två delar. Dels har vi definierat en process för återbruk som hjälper bolaget att utnyttja befintligt material och resurser på bästa sätt, dels en process för cirkulärt byggande.

– Återbruksprocessen innebär till exempel att man gör en återbruksinventering och tar fram handlingsplaner för hur man ska använda befintligt material och demontera varsamt, så att inget användbart går till spillo i onödan. Vid nyproduktion är det viktigt att man planerar för byggnadens livscykel redan från början, ökar nyttjandegraden och designar på ett sätt som gör det möjligt att anpassa, demontera och ge byggnaden en lång livslängd, berättar Linn Lindfred, konsult i cirkulär ekonomi, som varit med och utvecklat Humlegårdens cirkulära strategi.

Viktigt mäta resultatet och effekten

För att kunna utvärdera cirkulariteten i både projektets genomförande och det faktiska slutresultatet har Humlegården tagit fram ett branschunikt sätt att mäta cirkularitet. När ett projekt dras i gång, oavsett om det rör sig om nybyggnation eller renovering, så poängsätts genomförandet efter de cirkulära principerna. Endast de projekt som uppnår en tillräckligt hög poäng klassas som cirkulära. Målsättningen är att alla om- och nybyggnationer ska genomföras enligt cirkulära principer år 2030. För att också mäta resultatet av att arbeta utifrån de cirkulära principerna har Humlegården tagit fram ett antal delmål som man också mäter och följer upp.

Målsättningen är mer flexibla och långlivade fastigheter och lokaler, som även bidrar till hyresgästernas hållbarhetsarbete. Vi vill även inspirera andra aktörer till att minska sitt klimatavtryck och hoppas att den framtagna metoden för att arbeta med cirkularitet och mäta resultat och effekt kan anammas av fler.

– För Humlegården har det cirkulära tänket i form av att alltid sträva efter att förlänga livslängden och maximera värdet av material alltid funnits där. Men alla fastighetsbolag kommer att behöva utmana traditionella arbetssätt för att nå sina klimatmål. Omställningen som behöver ske är inte enkel, men vi har nu metodiken och verktygen som kommer att ta oss en lång bit på vägen, säger Viktor Sandberg, Projektutvecklingschef på Humlegården.

Läs mer om våra cirkulära principer. Relaterade artiklar

Humlegården och Brunswick går framåt – i cirklar

Cirkularitet handlar om att minska resursslöseri och utsläpp genom att nyttja material och produkter så länge som möjligt, bland annat genom återbruk. Det är en nyckelfaktor för att nå en hållbar...

Läs mer


Humlegården bland de bästa i kartläggning av arbetsvillkor

Humlegården deltar i Nyckeltalsinstitutets kartläggning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, som studerar arbetsvillkoren i svenskt näringsliv. I årets upplaga hamnar bolaget återigen högt upp i rankninge...

Läs mer


Stockholms hemligaste krog öppnar i Hagastaden

Nu gläntar Restaurang ART på dörren och bjuder in till en hemlighetsfull matupplevelse – inspirerad av Europas mytomspunna speakeasy-krogar. Välkommen in i Roy Bråthens annorlunda universum i hjärt...

Läs mer