Parallellt uppdrag gällande utvecklingen av Klara City View avgjort

Pressmeddelande den 30 maj 2023:

I september 2021 erhöll Humlegården Fastigheter markanvisningen Klara City View. I ett av Stockholms bästa lägen, intill Centralstationen och Stockholm Waterfront, skapas kommersiella lokaler om cirka 15 000 kvm med fokus på kontor. Nu står det klart att det danska arkitektkontoret Dorte Mandrup har valts ut som samarbetspartner i det fortsatta arbetet med platsen, där ambitionen är att göra Klara City View till en av Stockholms mest intressanta och attraktiva platser. 


llustration: Dorte Mandrup

Den aktuella platsen är belägen mellan Stockholm Waterfront och Klara Sjö, längsmed Klarabergsviadukten. Klara City View kommer att bli ett starkt tillskott i det sammanhang som skapas genom utvecklingen av Centralstaden i västra city och stärker kopplingarna mellan city och Kungsholmen. Humlegården har ett långsiktigt perspektiv och strävar efter att skapa hållbara och attraktiva platser där man ser till helheten och sätter människan i fokus. Ambitionen i utvecklingen av Klara City View är att tillföra värden till platsen som bidrar till staden och stockholmarna, genom att göra en idag anonym plats till en trygg och levande stadsmiljö, för både de som arbetar där och de som besöker platsen. 

Dorte Mandrup utses till samarbetspartner 
Stockholms stad och Humlegården bjöd i slutet av 2022 in tre utvalda arkitektbyråer till ett parallellt uppdrag, med målet att ta fram ett förslag till arkitektonisk utformning av bebyggelsen. Den gemensamma visionen för utvecklingen runt Klara City View utgår från att skapa en ny attraktiv målpunkt i en mycket central och unik del av Stockholms innerstad. Under våren 2023 har en bedömningsgrupp bestående av representanter från Stockholms stad, Humlegården samt två externa arkitekter utvärderat förslagen utifrån de parametrar som beskriver målsättningen med utvecklingen av platsen; högkvalitativ arkitektur som läker stadens front, barriärbrytande kopplingar, välkomnande trygg miljö för alla och framåtblickande hållbart byggande. Fojab har varit processledare. 

Den förslagsställare som Humlegården och Stockholms stad avser att arbeta vidare med i processen för Klara City View är den danska arkitektfirman Dorte Mandrup. Den internationellt erkända studion grundades 1999 av Dorte Mandrup och har sin bas i Köpenhamn. Att skapa arkitektur som är i synergi med omgivningen och förstärker upplevelsen av platsen är en viktig utgångspunkt i Dorte Mandrups arbete och de har stor erfarenhet från att arbeta i komplexa sammanhang och känsliga miljöer.   

Det valda förslaget knyter an till den omgivande bebyggelsens varierande skala och bidrar positivt till stadsbilden. En central del i satsningen på Klara City View är de nya publika miljöer som bildas. Här tas platsens potential tillvara och projektet ger tillbaka till staden genom att flöden förbättras och små ytor förvandlas till mer generösa platser som även har en positiv inverkan på de kringliggande offentliga rummen. Även den välkomnande bottenvåningen ger liv till kvarteret, bidrar till upplevelsen av platsen och skapar trygghet. De kommersiella lokalerna möter kraven på framtidens kontor väl och erbjuder ljusa och flexibla kontorsplan med stor flexibilitet och många utblickar. 

− Det är glädjande att arbetet med denna centrala plats i staden nu går in i nästa skede. Det är en väl synlig plats mitt i Stockholms kärna vilket ställer höga krav på kvalitet och utformning. Förslaget innehåller bra förslag som innebär levande bottenvåningar, ökad trygghet och mer folkliv, säger Jan Valeskog, Stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms stad.

− Dorte Mandrups förslag har många styrkor. Byggnaden bidrar till att läka samman stadsfronten mot söder genom en fin övergång mot Kungsholmen. De böjda formerna på huset mjukar upp och bidrar till en originalitet utan att för den delen konkurrera med stadshuset som ju ligger helt i närheten. Vi har haft en mycket positiv process genom det parallella uppdraget, staden, Humlegården och de externa konsulter som deltagit. Vi ser nu fram emot att utveckla detaljplanen och byggnaden tillsammans till ett nytt spännande bidrag till Stockholms stadsbild, säger Torleif Falk, Stadsarkitekt, Stockholms stad. 

Skapar värde för såväl stockholmare som besökare
Nästa steg innebär att Humlegården och Stockholms stad vidareutvecklar och bearbetar det valda förslaget i arbetet med detaljplanen, tillsammans med Dorte Mandrup. Samråd beräknas ske hösten 2024. Den nya bebyggelsen möjliggörs genom att Stockholms stad däckar över delar av Klarastrandsleden, ett arbete som bedöms kunna starta under 2027 och preliminär byggstart äger rum under 2029.

− Vår ambition är att skapa en plats som är levande och tillgänglig på ett sätt som skapar värde för såväl stockholmare som besökare. Vi ser fram emot att få fortsätta arbetet tillsammans med Stockholms stad och Dorte Mandrup. Förslaget är en byggnad med stark identitet och hög arkitektonisk verkshöjd, som bygger på en stor förståelse för vad som är viktigt i miljöer där människor vill mötas, arbeta och leva. Här stärks kontakten med vattnet och det skapas offentliga rum i ett attraktivt läge med bottenvåningar som möter Humlegårdens ambition för framtidens arbetsplatser och hållbart byggande. Med förslaget knyts stadsmiljöer från olika epoker samman och läker det som tidigare varit barriärer, säger Anna Kullendorff, Affärsutvecklingschef på Humlegården Fastigheter. 

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Kullendorff
Affärsutvecklingschef, Humlegården Fastigheter
Tel: 08-678 90 35
E-mail: anna.kullendorff@humlegarden.se


Foto: Lennart Johansson Stockholm Stad, Illustrationer: Dorte Mandrup
 Relaterade artiklar

Cederquist förlänger hyreskontraktet och utökar samtidigt sina lokaler hos Humlegården

Advokatfirman Cederquist har valt att förlänga hyreskontraktet avseende kontor på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Bolaget kommer även att utöka lokalerna, som nu sträcker sig över cirka 3 900 kvm. 

Läs mer


Humlegården välkomnar restaurangerna ART och Din-Din Club till Norra Station

Under våren 2024 får Stockholms krogscen två nytillskott i Hagastaden. De populära Stockholmskrogarna Restaurang ART och Din-Din Club öppnar nya verksamheter i Humlegårdens satsning Norra Station,...

Läs mer


Så skapar du en attraktiv arbetsplats

Många funderar över vad som behövs för att skapa en attraktiv arbetsplats som möter dagens behov och blir en naturlig samlingsplats för alla medarbetare. Vi tror oss veta svaret! Här delar Fredrik...

Läs mer