Sabina Jonestrand utses till Hållbarhetsansvarig på Humlegården

Pressmeddelande den 28 mars 2023:

Hållbarhet är en integrerad del av verksamheten och Humlegården har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. För uppdraget att ansvara för den fortsätta utvecklingen av Humlegårdens hållbarhetsarbete har nu Sabina Jonestrand rekryterats till rollen som Hållbarhetsansvarig. Hon tillträder i juni 2023.  


Fotograf: Lars Clason 

Sabina Jonestrand har arbetat med hållbarhetsfrågor kopplat till fastighetsbranschen i drygt 20 år. Hon kommer närmast från ett uppdrag som verksamhetsområdeschef för miljöcertifieringen BREEAM och Hållbar infrastruktur på Sweden Green Building Council (SGBC). Dessförinnan har hon arbetat på Statens fastighetsverk, WSP, Projektengagemang och NCC. Sabina är energi- och miljöingenjör i grunden, med examen från Karlstads Universitet. 

Långsiktiga hållbarhetsmål sätter agendan
Sabina Jonestrand kommer att ha ett övergripande ansvar för Humlegårdens arbete för en hållbar utveckling. En central utgångspunkt är de långsiktiga målsättningarna: Humlegården ska minska energianvändningen med 32 procent till år 2030 och vara klimatneutrala i hela verksamheten senast år 2045. Klimatfärdplanen bygger på tre viktiga områden: energi, klimat och cirkulära principer. Under hösten 2022 togs ett viktigt steg på resan, då Humlegårdens klimatmål blev validerade enligt Science Based Targets initiative (SBTi). Klimatmålen innebär att Humlegården ska halvera CO2e-utsläppen till 2030, i enlighet med SBTi scope 1–3. 

Dessa ambitiösa mål belyser vikten av att vi ställa om och finna nya metoder och arbetssätt i både den löpande förvaltningen samt i ny- och ombyggnation. Som ett led i detta arbete har Humlegården utvecklat processer och metodik för cirkulärt byggande och återbruk, en grundförutsättning för att kunna bygga och renovera mer cirkulärt. Det långsiktiga målet är att alla lokalanpassningar och all nybyggnation ska genomföras enligt cirkulära principer år 2030. 

Ytterligare ett viktigt verktyg är miljöcertifieringar, där målsättningen är att alla förvaltningsfastigheter ska vara certifierade. Vid årsskiftet uppgick andelen till 97 procent av lokalarean. Under hösten tecknades även det första hållbarhetslänkade lånelöftet, vilket möjliggör bättre finansieringsvillkor om bolaget uppfyller målsättningar för energieffektivitet och klimatpåverkan. Detta skapar ytterligare incitament för hela vår organisation att fortsätta arbeta för våra högt ställda hållbarhetsmål. Kopplingen mellan finansiering och hållbarhet är självklar och Humlegården har under flera års tid arbetat aktivt för att all finansiering ska vara grön och hållbar – ett mål som uppnåddes 2021.
 
– Vårt arbete för att bidra till en hållbar utveckling är en integrerad del i vår verksamhet och strategi, där vi har tydliga och ambitiösa målsättningar. Jag är mycket glad över att få hälsa Sabina Jonestrand välkommen till Humlegården. Hon har en bred kompetens inom området och kommer att spela en viktig roll i vår fortsatta utveckling, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter. 

–  Jag ser fram emot att bli en del av Humlegården och att få arbeta med bolagets målsättningar och strategier. Hållbarhetsfrågan är central för Humlegården, och omställningen mot ett klimatneutralt samhälle är en av de största utmaningarna för alla fastighetsbolag. Det ska också bli spännande att samverka både internt inom företaget och med branschen, för att driva hållbarhetsfrågan framåt, säger Sabina Jonestrand.   

För mer information, vänligen kontakta:
Madeleine Castenvik Holt, Marknads- och kommunikationschef 
E-mail: madeleine.castenvik@humlegarden.se
Tel: 072-058 21 75

 Relaterade artiklar

Humlegården lanserar uppdaterat grönt ramverk med anpassning mot EU-taxonomin

Redan 2021 klassades all Humlegårdens finansiering som grön och under 2023 introducerades även ett nytt ramverk för hållbarhetslänkad finansiering. Nu tas ytterligare ett steg mot bolagets...

Läs mer


Humlegården bibehåller starka nyckeltal och hög kreditvärdighet

Trots utmaningar i omvärlden kan vi se tillbaka på ett år där vi lyckas bibehålla en robust position och ett starkt förvaltningsresultat. En stabil finansiell ställning gör att vi har ett fortsatt...

Läs mer


Hållbarhet i fokus när Brunswick Real Estate flyttar in hos Humlegården

Nu slås portarna upp till bolagets nya huvudkontor på Brunnsgatan 2. I arbetet med de nya lokalerna har en strävan mot cirkularitet varit centralt. Tillsammans har Humlegården och Brunswick skapat ...

Läs mer