"Affärsmodellen måste driva en hållbar och lönsam utveckling"

Länken mellan finansiering och hållbarhet är självklar för Humlegården, som arbetat aktivt med grön finansiering under många år. Förberedelserna inför införandet av nyarapporteringskrav sätter också tryck på den fortsatta omställningen. Här berättar Mikael Andersson, CFO på Humlegården, om några av de områden som bolaget prioriterar framåt och varför utvecklingen leder till möjligheter.

Varför har Humlegården valt att satsa på grön finansiering?

Grön och hållbar finansiering är en viktig nyckel för att uppnå ett hållbart värdeskapande.
Det är en strategi som både stöttar den viktiga omställningen mot en hållbar utveckling samtidigt som vi får bättre finansieringsvillkor och en förbättrad likviditetsberedskap. Genom hållbarhetslänkade lånelöften och ett grönt ramverk kopplar vi våra målsättningar inom till exempel cirkularitet till villkoren för finansiering, vilket skapar ytterligare incitament att leverera på våra högt ställda mål.

Med införandet av CSRD inom EU, hur anpassar Humlegården sitt arbete för att möta de nya rapporteringskraven?

För det första har vi ökat vår interna kapacitet genom att utbilda våra medarbetare och stärka våra system och processer för datainsamling och analys. Detta innebär att vi kan samla in mer detaljerad och exakt information om vår påverkan på miljö, sociala frågor och styrning (ESG). Vi fokuserar på att integrera ESG-data i vår årsredovisning, vilket innebär att vi inte bara rapporterar finansiella siffror utan även vår påverkan på miljö och samhälle. Det inkluderar allt från våra koldioxidutsläpp och energianvändning till hur vi arbetar med leverantörer för att säkerställa hållbara leveranskedjor.

Även om införandet av CSRD utan tvekan är utmanande, ser vi också stora möjligheter eftersom det hjälper oss att förbättra vår förståelse för vår verksamhet och dess påverkan,
vilket i sin tur driver innovation och effektivitet. Det gäller att säkerställa att vi har de system och processer på plats som krävs för att samla in och rapportera data på ett korrekt sätt. Det innebär helt enkelt en betydande investering i tid och resurser för att kunna uppfylla de nya kraven. Dessutom tror vi att ökad transparens kommer att stärka förtroendet för oss hos kunder och investerare såväl som samhället i stort och ge oss möjlighet att visa vårt hållbarhetsengagemang och att vi är en ansvarsfull aktör.

När vi tittar framåt, vart är Humlegården som fastighetsbolag på väg när det gäller hållbarhet?

Framtiden för fastighetsbranschen ligger i att integrera hållbarhet i alla aspekter av verksamheten. Det handlar inte bara om att bygga och förvalta hållbara fastigheter
utan affärsmodellen måste driva en hållbar och lönsam utveckling. Den måste hantera allt från hur vi finansierar våra projekt till hur vi skapar värde för våra hyresgäster, samhället och ägare.

Digitalisering och att hålla jämna steg med den teknologiska utvecklingen är ett prioriterat område, som självklart innefattar mer än hållbarhet. För oss innebär det att använda ny teknik för att förbättra våra fastigheters prestanda, effektivisera vår förvaltning och förbättra hyresgästernas upplevelse. I praktiken handlar det bland annat om att samla in och analysera data för bättre beslutsfattande kring energianvändning, resurseffektivitet och underhåll, men också om IoT-lösningar för smart fastighetsförvaltning och digitala plattformar som förenklar kommunikationen mellan oss och våra hyresgäster. Vi tittar även på hur vi kan använda AI för att förutsäga underhållsbehov och optimera energianvändningen i våra fastigheter.

Det finns självklart en ekonomisk aspekt att överväga där investeringar i hållbarhet måste balanseras med avkastningskrav. Genom att vara en föregångare skapar vi affärsmöjligheter. Det handlar inte bara om att bygga hållbara fastigheter utan även om att tillsammans med andra aktörer bidra till hållbara samhällen. Genom att integrera våra fastigheter med lokala ekosystem och sätta fokus på hållbara transportlösningar, tillgång till grönområden och gemenskapsbyggande initiativ kan vi spela en central roll i att skapa morgondagens hållbara städer.Relaterade artiklar

Humlegården och Brunswick går framåt – i cirklar

Cirkularitet handlar om att minska resursslöseri och utsläpp genom att nyttja material och produkter så länge som möjligt, bland annat genom återbruk. Det är en nyckelfaktor för att nå en hållbar...

Läs mer


Humlegården bland de bästa i kartläggning av arbetsvillkor

Humlegården deltar i Nyckeltalsinstitutets kartläggning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, som studerar arbetsvillkoren i svenskt näringsliv. I årets upplaga hamnar bolaget återigen högt upp i rankninge...

Läs mer


Stockholms hemligaste krog öppnar i Hagastaden

Nu gläntar Restaurang ART på dörren och bjuder in till en hemlighetsfull matupplevelse – inspirerad av Europas mytomspunna speakeasy-krogar. Välkommen in i Roy Bråthens annorlunda universum i hjärt...

Läs mer