Hållbarhet i fokus när Brunswick Real Estate flyttar in hos Humlegården

Pressmeddelande den 30 januari 2024:

Nu slås portarna upp till bolagets nya huvudkontor på Brunnsgatan 2. I arbetet med de nya lokalerna har en strävan mot cirkularitet varit centralt. Tillsammans har Humlegården och Brunswick skapat en modern och attraktiv kontorsmiljö där hållbarhet och långsiktighet löper som en röd tråd.


Patrik Andersson,Vd på Brunswick Real Estate, Fotograf: Emil Fagander

Lokalerna på Brunnsgatan 2 sträcker sig över cirka 1600 kvm. Det goda läget strax intill Engelbrektsplan och Birger Jarlsgatan var en viktig parameter vid valet av plats, liksom möjligheten att skapa välkomnande ytor för besökare samt moderna och flexibla kontor. Med satsningen vill den nordiska fastighetsinvesteraren skapa en mötesplats för alla verksamheter inom koncernen och en arena där såväl medarbetare som samarbetspartners och intressenter kan samlas. De karaktärsfulla lokalerna har renoverats och anpassats för verksamheten, som flyttade in i början av januari 2024. Här kombineras moderna arbetsplatser med välutrustade mötesrum och flera sociala ytor samt gym och omklädningsrum.

Hållbarhet är centralt Brunswicks strategi och i alla våra sex fastighetsbolag, därför var det en självklarhet att också vårt nya kontor ska ha ett lågt klimatavtryck genom smarta lösningar med exempelvis återbruk. Vi är mycket glada över vårt samarbete med Humlegården och ser fram emot att välkomna både medarbetare och samarbetspartners till Brunnsgatan, säger Patrik Andersson, Vd på Brunswick Real Estate. 

Cirkularitet i fokus
Anpassningen av lokalerna är ett av de första ombyggnadsprojekten där Humlegården applicerat bolagets cirkulära principer, en strategi och ett arbetssätt som syftar till att minska klimatpåverkan och använda resurser mer effektivt. De cirkulära principerna består av två processer; Cirkulärt byggande och Återbruk.

I arbetet med Brunswicks lokaler har man fokuserat på att behålla och återbruka så mycket material som möjligt, samtidigt som material som inte använts sålts vidare på andrahandsmarknaden. Att nya material och lösningar ska kunna demonteras för att återbrukas eller återvinnas i framtiden är även det en viktig del av strategin. Liksom att välja material och komponenter med lång livslängd som är enkla att underhålla.

Lokalerna på Brunnsgatan bestod redan från start av många kvalitativa material som därmed kunde behållas. Armaturer, pentryn och glaspartier har renoverats och återbrukats och det befintliga ekgolvet har behållits. Just glas är ett särskilt viktigt material att ta omhand om, då det har en hög klimatpåverkan. Aktiva val ger också ringar på vattnet – genom att ombestycka infällda armaturer till LED kunde till exempel undertaken behållas. Nya produkter och material har valts med omsorg, med målet att hitta klimatmässigt smarta lösningar i största möjliga utsträckning.

Genom att ge ytor nya funktioner kan de nyttjas på ett mer effektivt sätt. Ett exempel på detta var en befintlig trappa i mitten av lokalens stora atrium, som integrerades i en ny gradäng med förbättrad akustik. Genom att bevara trappan gjordes en stor klimatbesparing, samtidigt som slutresultatet är en mer flexibel yta och en naturlig mötesplats som även kan användas vid större sammankomster.

Vi är mycket glada över att Brunswick har valt att satsa på sitt kontor tillsammans med oss, och att vi delar de höga ambitionerna kring hållbarhet och cirkularitet. Tack vare det goda samarbetet med Brunswick och alla entreprenörer kunde vi applicera vår cirkulära strategi fullt ut i arbetet med lokalerna. Resultatet är en arbetsplats utöver det vanliga, där vi minskade klimatpåverkan med 45 procent jämfört med en mer traditionellt utförd lokalanpassning, säger Viktor Sandberg, Projektutvecklingschef på Humlegården Fastigheter.

Vill du veta mer om Humlegårdens arbete med cirkularitet? Besök humlegarden.se/cirkular-ekonomi

Samarbetspartners i projektet: Codesign, Strategisk Arkitektur och FOJAB (arkitekter), Öhmans Bygg (byggentreprenad) och Avanti Partners (rådgivare).Humlegården Fastigheter: Katarina Cygnaeus (uthyrning), Bijan Mobaraki (byggprojektledning) och Anna Winbergh (affärsområdesansvarig). Relaterade artiklar

Avsnitt 14 – Följ med in på Humlegårdens nya kontor

Visst är man nyfiken på hur kontorsexperterna tänker kring sina egna lokaler? I detta avsnitt lämnar vi studion och besöker Humlegårdens nya kontor, som nyligen slog upp portarna efter en omfattand...

Läs mer


Humlegården slår upp portarna till bolagets nya kontor i T-House

För Humlegården är kontoret det självklara navet i verksamheten och T-House vid Engelbrektsplan är bolagets bas. Nu har Humlegårdens kontor återinvigts efter en omsorgsfull renovering och utvecklin...

Läs mer


Humlegården välkomnar Nordic Wellness till Solna strand

Nu stärks serviceutbudet i Solna strand ytterligare, genom etableringen av träningskedjan Nordic Wellness. Anläggningen slår upp portarna på Torggatan 8 under april 2024 och kommer att erbjuda ett...

Läs mer