Humlegården bibehåller starka nyckeltal och hög kreditvärdighet

Pressmeddelande den 20 februari 2024:

Trots utmaningar i omvärlden kan vi se tillbaka på ett år där vi lyckas bibehålla en robust position och ett starkt förvaltningsresultat. En stabil finansiell ställning gör att vi har ett fortsatt starkt förtroende i kreditmarknaden. Under året har vi flyttat fram våra positioner inom många områden, inte minst i den viktiga omställningen mot en cirkulär ekonomi.

Året i korthet

 • Hyresintäkterna uppgick till 1 892 mkr (1 726), en ökning med 10 procent.
 • Driftöverskottet ökade med 12 procent och uppgick till 1 401 mkr (1 251).
 • Överskottsgraden ökade till 74 procent (73).
 • Förvaltningsresultatet ökade med 5 procent och uppgick till 1 002 mkr (959). 
 • Uthyrningsgraden ökade till 93 procent (92).
 • Hyresvärde netto av in- och utflyttade hyresgäster under 2023 uppgick till 19 mkr, vilket motsvarar en ökning om 31 procent.
 • Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till 38 168 mkr (39 665). Värdeförändringar fastigheter uppgick till -2 580 mkr (1 139), vilket är en minskning med 6,3 procent (3,0) sedan räkenskapsårets början. Värdeförändringen för andra halvåret var negativ och uppgick till -1 032 mkr vilket motsvarar -2,5 procent.
 • Belåningsgraden uppgick till 32,5 procent vid årsskiftet och ränteteckningsgraden under kvartal fyra uppgick till 4,2 ggr.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.

Jämförelsetalen avser januari–december 2022 såvida inget annat anges.

Väsentliga händelser under och efter perioden

 • Under våren 2023 erhöll Humlegården en stärkt rating från Standard & Poor’s med betyget BBB+, positiva utsikter och Moody’s bekräftade betyget Baa1 med stabila utsikter.
 • Humlegården lanserade ett nytt hållbarhetslänkat ramverk, som breddar finansieringsmöjligheterna och erbjuder investerare att bidra till Humlegårdens omställning mot klimatneutralitet. I början av 2024 blev Humlegården det andra fastighetsbolaget i Norden att emittera hållbarhetslänkade obligationer.
 • Under 2023 har implementeringen av Humlegårdens cirkulära principer påbörjats. Ett av de första projekten där detta tillämpats stod klart vid årsskiftet. Resultatet är en minskad klimatpåverkan om 45 procent jämfört med en traditionell lokalanpassning.
 • Vid årsskiftet var Humlegårdens samtliga förvaltningsfastigheter miljöcertifierade.
 • I december 2023 inleddes inflyttningen i Origo, Humlegårdens nya satsning i Solna där vi ökat servicegraden och flexibiliteten så att kunder kan hyra mindre yta men uppleva ökad kundnytta.
 • Implementeringen av en ny digital plattform har påbörjats, med syftet att förenkla våra kunders vardag genom en smidig digital access och enkel bokning av resurser och tjänster i våra hus.
 • I mitten av januari 2024 återinvigdes Humlegårdens kontor i T-House vid Engelbrektsplan, en viktig strategisk satsning som ska erbjuda service i världsklass och inspirerande, funktionella miljöer utöver det vanliga.

Vi befinner oss fortfarande i en turbulent omvärld och en utmanande konjunktur. Trots detta har vi lyckats bibehålla starka nyckeltal och en hög kreditvärdighet. En viktig milstolpe har varit att uppnå ett förvaltningsresultat över en miljard kronor, vilket vi nu gör per årsskiftet. Detta tack vare att vi arbetat aktivt med kassaflödet, utvecklat våra platser successivt och genom starka kundrelationer. Vi har lyckats bibehålla eller öka hyresnivåerna i omförhandlade avtal samtidigt som uthyrningsgraden ökar. Läget i vår omvärld betonar vikten av att vara rätt positionerad och ha en långsiktig och genomarbetad strategi för att bibehålla starka nyckeltal och en stabil finansiell ställning. Det är därför glädjande att våra investment grade ratings bekräftats under året, säger Anneli Jansson, Vd på Humlegården Fastigheter.

Klicka här för att ta del av Humlegårdens bokslutskommuniké januari-december 2023

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 01

Mikael Andersson, CFO
E-mail: mikael.andersson@humlegarden.se
Tel: 08-678 92 19Relaterade artiklar

Avsnitt 14 – Följ med in på Humlegårdens nya kontor

Visst är man nyfiken på hur kontorsexperterna tänker kring sina egna lokaler? I detta avsnitt lämnar vi studion och besöker Humlegårdens nya kontor, som nyligen slog upp portarna efter en omfattand...

Läs mer


Humlegården slår upp portarna till bolagets nya kontor i T-House

För Humlegården är kontoret det självklara navet i verksamheten och T-House vid Engelbrektsplan är bolagets bas. Nu har Humlegårdens kontor återinvigts efter en omsorgsfull renovering och utvecklin...

Läs mer


Humlegården välkomnar Nordic Wellness till Solna strand

Nu stärks serviceutbudet i Solna strand ytterligare, genom etableringen av träningskedjan Nordic Wellness. Anläggningen slår upp portarna på Torggatan 8 under april 2024 och kommer att erbjuda ett...

Läs mer