Humlegården lanserar uppdaterat grönt ramverk med anpassning mot EU-taxonomin

Pressmeddelande den 23 februari 2024:

Redan 2021 klassades all Humlegårdens finansiering som grön och under 2023 introducerades även ett nytt ramverk för hållbarhetslänkad finansiering. Nu tas ytterligare ett steg mot bolagets långsiktiga mål om klimatneutralitet i hela verksamheten, genom lanseringen av ett nytt uppdaterat grönt ramverk.

För att även kunna erbjuda investerare i obligationsmarknaden möjlighet att bidra i omställningen till klimatneutralitet lanseras nu ett uppdaterat grönt ramverk med utgångspunkt från EU-taxonomin, och som även innefattar Humlegårdens cirkulära principer. S&P Global Ratings har utfärdat en second opinion på ramverket och Handelsbanken har varit rådgivare till Humlegården. Det uppdaterade gröna ramverket ersätter det tidigare från 2019.

Klimatneutralitet senast 2045
För att nå bolagets långsiktiga mål att om vara klimatneutrala senast år 2045 har en Klimatfärdplan tagits fram. Målet om klimatneutralitet ska uppnås genom egna åtgärder, utan klimatkompensation. Som delmål ska Humlegården:

  • halvera koldioxidutsläppen till 2030 jämfört med 2019.
  • minska energianvändningen i fastigheterna med 32 procent till 2030 jämfört med 2019.
  • alla lokalanpassningar och all nybyggnation ska genomföras enligt Humlegårdens cirkulära principer senast 2030.

Cirkulära principer ska visa vägen i omställningen
Under våren 2023 togs ett viktigt steg på vägen, då Humlegårdens cirkulära strategi började införas. Den består av två delar – en process för återbruk, som hjälper oss att utnyttja befintligt material och resurser på bästa sätt, samt en process för cirkulärt byggande.

– Vi är en långsiktig fastighetsägare, vilket gör vårt hållbarhetsarbete till en självklar och mycket central del av vår verksamhet. Vi befinner oss just nu i en spännande fas där vi har tagit viktiga steg på resan mot klimatneutralitet genom att implementera våra cirkulära principer. Det nya gröna ramverket är en viktig nyckel för att uppnå ett hållbart värdeskapande, säger Mikael Andersson, CFO på Humlegården Fastigheter.

Läs mer om Humlegårdens gröna finansiering

För mer information, vänligen kontakta:

Anneli Jansson, Vd 
E-mail: anneli.jansson@humlegarden.se 
Tel: 08-678 92 01 

Mikael Andersson, CFO 
E-mail:
mikael.andersson@humlegarden.se 
Tel: 08-678 92 19 Relaterade artiklar

Avsnitt 14 – Följ med in på Humlegårdens nya kontor

Visst är man nyfiken på hur kontorsexperterna tänker kring sina egna lokaler? I detta avsnitt lämnar vi studion och besöker Humlegårdens nya kontor, som nyligen slog upp portarna efter en omfattand...

Läs mer


Humlegården slår upp portarna till bolagets nya kontor i T-House

För Humlegården är kontoret det självklara navet i verksamheten och T-House vid Engelbrektsplan är bolagets bas. Nu har Humlegårdens kontor återinvigts efter en omsorgsfull renovering och utvecklin...

Läs mer


Humlegården välkomnar Nordic Wellness till Solna strand

Nu stärks serviceutbudet i Solna strand ytterligare, genom etableringen av träningskedjan Nordic Wellness. Anläggningen slår upp portarna på Torggatan 8 under april 2024 och kommer att erbjuda ett...

Läs mer