”Vår gröna och hållbarhetslänkade finansiering med cirkulära KPI:er gör oss unika i vår bransch”

För Humlegården är hållbarhet en integrerad del av verksamheten och bolaget har gjort stora framsteg inom området under de senaste åren. En nyckelspelare i detta arbete är Sabina Jonestrand, hållbarhetsansvarig på Humlegården. Här berättar hon mer om hur vi arbetar med några av de mest centrala frågorna inom området.

Vilka är Humlegårdens viktigaste prioriteringar inom hållbarhetsområdet?

Vi, som många andra, berörs av kommande lagstiftning för hållbarhetsrapportering. Jag tycker att det är ett bra tillfälle att se över våra prioriterade hållbarhetsfrågor, strategier, policyer och målsättningar, samt även organisationen och hur vi arbetar. Det kommer att bli spännande att fortsätta att utveckla vårt hållbarhetsarbete och redan i år har vi påbörjat resan med vår dubbla väsentlighetsanalys och en analys över hur väl vi linjerar med kommande lagkrav i CSRD.

Vår klimatomställning är central. Vi har satt våra kortsiktiga och långsiktiga mål för att bli klimatneutrala, och har tagit fram en färdplan. Vår största påverkan är från våra projekt, och därför har vi stort fokus på cirkularitet. Vi är ju faktiskt branschunika i vår gröna och hållbarhetslänkade finansiering med cirkulära KPI:er och med att ha utvecklat en cirkulär process och metodik. Min ambition är också att vi utvecklar våra klimatkrav i våra projekt samt vår metodik för klimatberäkningar, och gör vår handlingsplan mer detaljerad och konkret för att säkerställa att vi når vår målsättning.

Under 2023 hade vi stort fokus på klimatfrågan och vårt cirkulära arbete. Vi genomförde många fina initiativ kopplade till såväl social hållbarhet, som inventeringar av biologisk mångfald och klimatrisker. Under 2024 kommer vi att målsätta fler hållbarhetsfrågor med vår dubbla väsentlighetsanalys som grundläggande underlag.

Under hösten 2023 tecknade Humlegården en avsiktsförklaring med Real Impact Initiative. Vad innebär det?

Fastighetssektorn står för 40 procent av de globala klimatutsläppen, och det krävs en bred samverkan för att minimera vår klimatpåverkan. Som en del av vårt klimatarbete har därför Humlegården, tillsammans med 20 andra stora fastighetsägare, ingått i ett samarbete och tecknat en avsiktsförklaring för att hitta innovativa lösningar som kan minska koldioxidutsläppen från hela värdekedjan, från material till förvaltning och återbruk.

Genom att samverka transparent inom hela värdekedjan kan vi identifiera de bolag som erbjuder de tjänster och produkter som branschen behöver för att kunna genomföra den gröna omställningen. Tillsammans kan vi stötta leverantörer att snabbare skala upp genom till exempel gemensamma avsiktsförklaringar. Det kommer att möjliggöra för fastighetssektorn att snabbare nå sina klimatmål och därigenom bidra till det globala arbetet med att uppnå Parisavtalet.

Omställningen mot cirkularitet är central för fastighetsbranschen. Hur arbetar Humlegården med den frågan?

Vår målsättning är att vara klimatneutrala senast år 2045. Klimatfärdplanen som ska ta oss dit består av tre delar: klimatmål som är vetenskapligt validerade enligt Science Based Targets, ett hållbarhetsprogram som sätter ramarna för nyinvesteringar och projekt samt cirkularitet, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna uppnå vårt mål om
klimatneutralitet. Vårt delmål inom cirkularitet är att alla om- och nybyggnationer ska genomföras enligt cirkulära principer 2030.

För att kunna utvärdera cirkulariteten i både projektets genomförande och det faktiska slutresultatet har Humlegården utvecklat en branschunik metod för att mäta cirkularitet när vi bygger om eller bygger nytt. Det är väldigt roligt att se att det arbete som startade med forskningsprojekt nu har resulterat i en cirkulär process som vi började implementera under 2023. Vi hade ett blygsamt mål, att 5 procent av alla nyinvesteringar i projekt startade tidigast 1 januari 2023, och slutförda senast 31 december 2023 skulle ha genomförts enligt cirkulära principer, och det målet ser vi nu att vi passerade med råge. Parallellt utvecklas hela tiden kraven för de cirkulära projekten och målsättningarna blir tuffare. Nästa år har vi även som målsättning att minst 5 procent av allt byggmaterial som vi bygger in i våra projekt ska vara återbruk. Resan vi gjort kring cirkularitet tycker jag att vi ska vara stolta över.Relaterade artiklar

Humlegården och Brunswick går framåt – i cirklar

Cirkularitet handlar om att minska resursslöseri och utsläpp genom att nyttja material och produkter så länge som möjligt, bland annat genom återbruk. Det är en nyckelfaktor för att nå en hållbar...

Läs mer


Humlegården bland de bästa i kartläggning av arbetsvillkor

Humlegården deltar i Nyckeltalsinstitutets kartläggning ”Attraktiv Arbetsgivarindex”, som studerar arbetsvillkoren i svenskt näringsliv. I årets upplaga hamnar bolaget återigen högt upp i rankninge...

Läs mer


Stockholms hemligaste krog öppnar i Hagastaden

Nu gläntar Restaurang ART på dörren och bjuder in till en hemlighetsfull matupplevelse – inspirerad av Europas mytomspunna speakeasy-krogar. Välkommen in i Roy Bråthens annorlunda universum i hjärt...

Läs mer